Menu

Ceciel Grob & Saskia Dill

Deze week in ‘Het Gezicht van Adelante’ Ceciel Grob (31) uit Maastricht en Saskia Dill (29) uit Sibbe. Ceciel is GZ-psycholoog bij behandelteam 2 van Adelante in Hoensbroek. Saskia is psycholoog bij team Taal van Adelante Audiologie & Communicatie in Hoensbroek. Onlangs werkten zij samen aan een zeer succesvolle casus. Ceciel vanuit arbeidsre-integratie perspectief, Saskia vanuit audiologie en communicatie. De casus vormt een voorbeeld van hoe Adelante  – door nog beter interdisciplinair samen te werken – nóg meer voor een cliënt kan betekenen. 

Ceciel werkt sinds 2012 voor Adelante Arbeidsre-integratie. Vanaf 2010 was ze in het kader van zwangerschapsvervanging en de GZ-opleiding al werkzaam bij verscheidene andere afdelingen van Adelante. Ceciels werk bij Adelante Arbeidsre-integratie richt zich met name op belastbaarheidsonderzoeken bij werknemers die langdurig zijn ziekgemeld of die dreigen uit te vallen. “De meeste van mijn cliënten zijn werknemers van allerhande bedrijven die via een bedrijfsarts bij Adelante Arbeidsre-integratie terechtkomen. Soms komt iemand aan het einde vaneen revalidatietraject, wanneer arbeid weer om de hoek komt kijken, bij mij terecht”, vertelt Ceciel.

Ze vervolgt: “Ik voer een intakegesprek met een cliënt, waardoor ik zicht krijgen op de klachten, het verloop  en factoren die hierop van invloed zijn, ook vraag ik waar iemand tegenaan loopt in zijn werk. Verder is het belangrijk om te weten wat de onderzoeksvraag en visie van de bedrijfsarts en/of werkgever is en of er voldoende overeenstemming is tussen alle betrokken partijen.  Hierna volgt een onderzoeksvoorstel, worden onderzoeken uitgevoerd door de juiste professionals, bespreek ik de onderzoeksresultaten en adviezen met de cliënt en ontvangen cliënt en opdrachtgever de uiteindelijke rapportage.”

Regie in eigen hand
Ook Saskia kwam via een zwangerschapsvervanging in 2014 bij Adelante terecht. “Ik werk als psycholoog voor team Taal en verricht met name psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen met auditieve verwerkingsproblemen, taalproblemen en/of lees- en spellingproblemen/dyslexie. Ook ben ik veel bezig met diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie en ben ik betrokken bij dyslexieonderzoeken bij volwassenen.  In mijn werk vind ik het belangrijk om cliënten de regie te geven over hun eigen behandelproces. Ik vind het mooi om te zien als het kantelpunt bereikt is; wanneer een kind zélf aangeeft wat hij wil leren.” Ceciel: “Ja, het teruggeven van de regie is heel waardevol. Ik vind het mooi als ik tijdens een behandeling een kwartje zie vallen; als een cliënt los komt uit vaste, ineffectieve patronen en andere keuzes kan maken.”

Ketensamenwerking
Adelante vindt het van groot belang dat cliënten zo snel en goed mogelijk kunnen ‘doorgaan’: terugkeren naar opleiding, werk en/of maatschappij. Daarom zijn wij voorstander en kartrekker van de ‘ketensamenwerking’. Rondom een cliënt met meerdere hulpvragen wordt een ‘keten’ opgericht: een aaneenschakeling van zorgaanbieders die sámen de juiste persoonlijke zorg aanbieden. Deze ketensamenwerking vindt niet alleen plaats met externe zorgpartners, maar ook intern binnen Adelante. De verschillende organisatieonderdelen van Adelante zijn complementair aan elkaar. Interne samenwerking kan op deze wijze een enorme meerwaarde bieden voor de cliënt. Diverse behandelingen onder één dak, afgestemd op elkaar. Doordat er vanuit een interdisciplinaire benadering naar de vragen van een cliënt wordt gekeken, komen er regelmatig nieuwe of andere oplossingen aan het licht. Samen weet je meer. Adelante Arbeidsre-integratie en Adelante Audiologie & Communicatie behandelden onlangs een eerste complexe casus samen. Vanwege de complexiteit en de specifieke kennisvelden werd besloten om de casus samen aan te vliegen.  Voor de cliënt in kwestie, leverde deze samenwerking een belangrijke meerwaarde op. Een voorbeeld voor de toekomst.

De casus
Ceciel: “Onze cliënt, een jonge vrouw met een hoge functie, liep al een tijd vast in haar werk. Met burn-out verschijnselen belandde ze thuis en uiteindelijk, via de bedrijfsarts van haar werkgever bij Adelante Arbeidsre-integratie. Ze zocht een verklaring voor het continue vastlopen.” Saskia vult aan: “De vrouw kwam heel zelfverzekerd en rustig over. Ze vertelde echter dat ze erg onzeker was. Ze liep continu vast en hikte tegen bepaalde werkzaamheden aan. Dit was voor ons een belangrijk aandachtspunt én aanknopingspunt.” Bij werknemers die vastlopen in het arbeidsproces kan een ernstig lees- en spellingprobleem een (bijkomstige) rol spelen bij uitval/burn-out. Bij werknemers die al jarenlang werkzaam zijn op de arbeidsmarkt bestaat het risico dat deze klachten niet worden (h)erkend.

Opluchting
Ceciel benaderde de cliënt vanuit arbeidsperspectief: is haar huidige functie nog haalbaar en sluit dit aan bij haar (psychische) belastbaarheid? Saskia werd al snel betrokken omdat mevrouw problemen ervaarde met lezen, schrijven en werken in een prikkelrijke werkomgeving. Na een uitgebreide intake van beide psychologen samen met de cliënt, stippelden ze een route uit en begonnen de onderzoeken. Saskia startte haar onderzoeken en rapporteerde tussentijds aan Ceciel. Al snel kwam de diagnose dyslexie en kenmerken van auditieve verwerkingsproblematiek. “Dit verklaarde een heleboel, bijvoorbeeld waarom bepaalde werkzaamheden haar zo veel energie kostten”, vertelt Ceciel. “Plus het bepaalde veel voor haar toekomst”,  vult Saskia aan. “De diagnose betekent een beperking voor het leven, waar rekening mee gehouden moet worden. Vanuit het belastbaarheidsonderzoek van Arbeidsre-integratie bleek daarnaast dat ook persoonlijke factoren meespeelden die de klachten beïnvloeden en in stand hielden. De bevindingen waren voor de vrouw in kwestie een opluchting. Ze was op zoek naar herkenning en erkenning, en dat heeft ze gekregen. Door de diagnose kan er veel verbeterd worden aan haar werksituatie. Wij hebben concrete adviezen gegeven aan de cliënt en haar werkgever, bijvoorbeeld bepaalde apps die haar kunnen helpen, meer voorbereidingstijd voor vergaderingen en een rustigere werkomgeving. Ook werden cliënte en bedrijfsarts ingelicht over de discrepantie tussen de sterke uitstraling van de vrouw en het onzekere gevoel van binnen. Zo kan er rekening mee gehouden worden.”  

Completer totaalplaatje
Saskia en Ceciel hebben de casus als zeer leerzaam ervaren en zijn van mening dat een samenwerking absolute meerwaarde heeft. Saskia: “Het totaalplaatje is veel completer door de interdisciplinaire benadering. En hierdoor zijn de adviezen ook nóg passender. Ceciel vult aan: “Door de combinatie van onderzoeken konden we de cliënte zowel informatie geven over de ontstaansgeschiedenis, als inzicht in de strubbelingen van de laatste jaren. En tevens tips over wat zij er, samen met haar leidinggevende, op de werkvloer aan kan doen. Deze casus was een eyeopener voor mij, en voor team Arbeid. De bewustwording dat er sprake kan zijn van dyslexie is nu meer dan ooit aanwezig.” Saskia: “Ik had de kwetsbaarheid van deze mevrouw zonder de onderzoeken van team Arbeid niet in deze mate kunnen inschatten. Ons doel is nu om deze interne bewustwording verder aan te wakkeren. Dit was zeker niet de laatste gezamenlijke casus.”

Het beste uit iedereen
Saskia: “Ik haal het beste uit mezelf door het beste in de ander te zien. De samenwerking met Ceciel heeft me nog eens te meer doen inzien dat je veel van elkaar kunt leren. Ook vind ik het belangrijk om open naar cliënten te blijven kijken, en niet in hokjes te denken.” Ceciel vult aan: “Ja, ik heb ook heel veel geleerd van de samenwerking met Saskia. Verder haal ik het beste uit mezelf door uit mijn comfortzone te stappen. Openstaan voor nieuwe dingen, nieuwe ontwikkelingen en nieuwe samenwerkingen zoals deze. Zo halen we niet alleen het beste uit onszelf maar ook uit de cliënt, en dat is precies waar we het bij Adelante allemaal voor doen!”