debuginfo

culture: nl-NL
Uit de dictionary Uw zoekterm
Menu

Venlo

Adres

Adelante Revalidatiegeneeskunde locatie Venlo
Adelante Audiologie & Communicatie
Tegelseweg 210
5912 BL Venlo

  

t

Revalidatie: 045 -528 3400
A&C: 045 - 528 33 50   

e

Revalidatie: polivenlo@adelante-zorggroep.nl
A&C: gehoorvenlo@adelante-zorggroep.nl

Gevestigd op deze locatie: Adelante Volwassenenrevalidatie en Kinderrevalidatie

Adelante biedt in Noord-Limburg onder andere de volgende revalidatiegeneeskundige zorg: 

  • Oncologische revalidatie
  • Spasticiteitsbehandeling
  • Bij cerebrovasculair accdent zoals beroerte, hersenbloeding, herseninfarct
  • Bij neuromusculaire aandoeningen zoals myotone dystrofie, ALS
  • Bij amputaties van arm of been
  • Bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
  • Bij (complexe) klachten ten gevolge van traumatische aandoeningen
  • Kinderrevalidatie zoals CP, DCD en poliklinische dagbehandeling 

Gevestigd op deze locatie: Adelante Audiologie & Communicatie

Adelante Audiologie & Communicatie in Venlo diagnosticeert en behandelt tinnitus/oorsuizen, volwassenen met gehoorproblemen en kinderen met gehoorproblemen.


Routebeschrijving locatie Venlo per auto:

 Routebeschrijving locatie Venlo per openbaar vervoer: www.9292.nl 

 

Adelante kinderrevalidatie locatie Mytylschool Ulingshof

Ulingshofweg 26A
5915 PM Venlo

t
045-5283440
w