Menu

Gegevensverzameling dataset pijnrevalidatie

Inzichten in de (on)mogelijkheden en effecten van pijnrevalidatie is steeds belangrijker om transparant te kunnen zijn naar patiënten met chronische pijn, zorgverleners en instanties.

Inhoud van deze pagina

Een gestandaardiseerde wijze van gegevensverzameling en evaluatie (monitoring) is de methode om de effecten van bestaande pijnrevalidatieprogramma’s transparant te maken. Dit biedt de mogelijkheid om diverse soorten pijnrevalidatieprogramma’s met elkaar te vergelijken. In combinatie met inzicht in de kenmerken van de patiëntenpopulatie (diagnosegroepen, aard en ernst klachten) is een zinvolle discussie over de waarde van gemaakte keuzes mogelijk.


Dataset voor volwassenen met chronische pijn

De samenwerkende Ontwikkelcentra Pijnrevalidatie in Nederland bestaande uit revalidatiecenta Het Roessingh (Enschede), Adelante (Hoensbroek) en Rijndam (Rotterdam) hebben daarom samen met de Werkgroep Pijnrevalidatie Nederland (WPN) van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) en de onderzoekgroep LOBADIS een dataset pijnrevalidatie opgesteld.

De dataset bestaat uit:

  • gevalideerde pijnvragenlijsten
  • een aanvullende lijst met vragen die door de patiënt beantwoord kan worden

De gemaakte keuzes en overwegingen zijn omschreven in het Rapport “Nederlandse Dataset Pijnrevalidatie". U kunt dit rapport gratis aanvragen door een e-mail te sturen naar: revalidatiebijpijn@adelante-zorggroep.nl

Deze bijlagen en vragenlijsten van de Nederlandse Dataset Pijnrevalidatie zijn tevens gratis aan te vragen via revalidatiebijpijn@adelante-zorggroep.nl

Rechtsboven op deze pagina leest u het eindrapport van Revalidatie Nederland 'Implementatie en uitbreiding Nederlandse Dataset Pijnrevalidatie'.