Menu

Netwerk Pijnrevalidatie Limburg

Veel verschillende disciplines en behandelaars richten zich op de behandeling van chronische pijn. Voor patiënt en verwijzend arts is het hierdoor vaak lastig om te komen tot een behandeling die goed aansluit bij de complexiteit van de klachten en het niveau van functioneren. Ook wordt het steeds moeilijker om de kosten van de chronische pijnrevalidatie in de hand te houden. Daarom heeft het Expertisecentrum Pijn en Revalidatie het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg opgezet.

Inhoud van deze pagina

Doel

Binnen het netwerk krijgt elke patiënt een behandeling die past bij de complexiteit van zijn/haar problematiek. Laag intensief waar het kan en hoog intensief waar het moet. Dit wordt een stepped care aanpak genoemd. De aangeboden behandelingen zijn gebaseerd op de huidige wetenschappelijke inzichten. Bij het beoordelen van de complexiteit van de problematiek en de indicatie voor een bepaalde behandeling worden objectieve criteria gehanteerd.

Werkwijze Netwerk Pijnrevalidatie

Naast Adelante maken de eerste lijn, de ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra deel uit van het netwerk. Een belangrijke rol binnen het netwerk is weggelegd voor de huisarts. Patiënten worden in het netwerk eerst gezien door de huisarts. De huisarts wordt vanuit het netwerk ondersteund bij het maken van een keuze of en hoe hij/zij de patiënt verwijst. Het is mogelijk dat de patiënt wordt verwezen naar behandelaars in de 1e lijn. Als de huisarts beoordeelt dat de zorgvraag te complex is voor de eerste lijn, verwijst hij/zij de patiënt naar de revalidatiearts. De revalidatiearts brengt de complexiteit van de problematiek van de patiënt vervolgens uitgebreider in kaart en stelt de patiënt een behandeling voor. Dit kan een behandeling zijn in de eerst lijn, maar ook behandeling bij een ziekenhuis of revalidatie-instelling is mogelijk. Als de problematiek niet past binnen het aandachtsgebied van de pijnrevalidatie is ook verwijzing buiten het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg mogelijk.

Stroomlijning zorg in netwerk pijnrevalidatie

Indicatietool Netwerk Pijnrevalidatie Limburg