Menu

Onderzoek

De onderzoekslijn chronische pijn heeft als doel nieuwe kennis te creëren door het uitvoeren van wetenschappelijke studies.

Inhoud van deze pagina

Onderzoek binnen expertisecentrum

De onderzoekslijn chronische pijn heeft als doel nieuwe kennis te creëren door het uitvoeren van wetenschappelijke studies, waardoor:

 • ervaren beperkingen van patiënten met chronische pijn worden verminderd
 • de kwaliteit van leven van patiënten wordt verhoogd
 • mensen met chronische pijn weer mee kunnen doen in de maatschappij   

Om dit te bereiken doen we onderzoek naar:

 • het mechanisme achter ervaren beperkingen in het dagelijks leven door chronische pijn
 • het effect van nieuwe diagnostiek en behandeling binnen de revalidatiezorg die we ontwikkelen

We doen zowel onderzoek naar beperkingen door chronische pijn samengaand met andere ziekten (zoals bv. bij reumatoïde artritis of kanker) maar ook pijnsyndromen zonder onderliggend medisch lijden.

We doen onderzoek naar chronische pijn bij volwassenen en bij jongeren:

Onderzoeksgroep

De onderzoeksgroep chronische pijn bestaat uit hoogleraren, senior onderzoekers, promovendi, junior onderzoekers en onderzoeksassistenten. De achtergrond van de onderzoekers is divers. In de groep zijn revalidatieartsen, gedragstherapeuten en gedragswetenschappers, bewegingswetenschappers en fysiotherapeuten vertegenwoordigd. De combinatie van expertise maakt de groep uitermate geschikt voor het doen van onderzoek in de revalidatiezorg.

Senior onderzoekers

 • Ivan Huijnen (senior onderzoeker)
 • Jeanine Verbunt (hoogleraar)
 • Rob Smeets (hoogleraar)
 • Marielle Goossens (Universitair hoofddocent)
 • Jeroen de Jong (senior onderzoeker)
 • Inge Timmers (postdoc onderzoeker)
 • Albere Koke (senior onderzoeker)

Promovendi

Vera Baadjou, Carolien Dekker, Reni van Erp, Stephan Elbers, Alexander Graschagen, Charlotte Geelen, Marlies den Hollander, Max Jakobsson, Hanne Lotzke, Thijs van Meulenbroek, Andreas Rothgangel, Janneke de Vries, Tessa Westendorp.

Rol van onderzoek in expertisecentrum

Door kennis te verwerven kunnen we de revalidatiezorg voor patiënten met chronische pijn verder verbeteren. Dat geldt in de eerste plaats voor de zorg die we binnen het expertisecentrum chronische pijn bieden. Op basis van nieuwe uitkomsten van onze wetenschappelijke studies, willen we patiënten in het expertisecentrum de nieuwste zorg kunnen bieden.

Bestaande revalidatiezorg verbeteren

Onze bestaande behandelingen, bv. ons programma voor rugklachten of het programma voor fibromyalgie willen we steeds verder verbeteren. Zodat ze nog beter werken of bv. met hetzelfde effect korter kunnen worden.

Nieuwe revalidatieprogramma’s maken

Onze kennis willen we ook gebruiken om voor nieuwe groepen een programma te ontwikkelen. Op dit moment doen we dat voor:
1. Chronische pijn bij gevoelsstoornissen bij diabetes mellitus.
2. Fantoompijn na amputatie
3. Chronische pijn/onbegrepen cognitieve klachten na hersenletsel

Voor de periode 2016-2019 willen we programma’s ontwikkelen voor de zorg naar:
4. Chronische pijn bij kanker
5. Chronische pijn bij dwarslaesie
6. Chronische pijn bij reumatoïde artritis/rtrose
7. Chronische pijn bij hereditaire multipele exostosen (HME)
8. Chronische pijn bij neuromusculaire ziekten

Maar het onderzoek richt zich niet alleen op de zorg van het expertisecentrum maar ook op de organisatie van de zorg.

Verbeteren organisatie zorg chronische pijn

We besteden ook in ons onderzoek aandacht aan de organisatie van de Nederlandse gezondheidszorg op het gebied van pijn. Zorg voor chronische pijn wordt door heel veel zorgaanbieders, zowel in de eerste, tweede als derde lijn geboden. Behandelingen zijn vaak niet goed op elkaar afgestemd. Het gevolg kan zijn dat de patiënt meerdere behandelingen volgt voor hetzelfde probleem.

Vanuit het expertisecentrum hebben we een Netwerk Pijnrevalidatie Limburg gevormd met andere zorgverleners om de zorg voor chronische pijn in een regio optimaal op elkaar af te stemmen. Op basis van wetenschappelijk onderzoek bestuderen we het effect van deze nieuwe manier van organiseren van zorg voor chronische pijn.

De kennis die opgebouwd is binnen het Expertisecentrum dragen we uit binnen het veld van de revalidatiezorg. Lees meer over onze kennisoverdracht.

Ons onderzoek is ingebed in het onderzoeksprogramma Rehabilitation and Functionering van onderzoeksschool CAPHRI van de Universiteit Maastricht. Binnen de Universiteit en het MUMC+ Maastricht werken we samen met andere afdelingen en vakgroepen aan projecten. Daarnaast werken we samen met zowel nationale en internationale partners in onderzoek. 

Nationale samenwerkingspartners in projecten:

 • AMC, Amsterdam
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Revant, Breda
 • Libra, Eindhoven/Weert
 • Roessingh Revalidatie, Enschede
 • Afdeling revalidatiegeneeskunde UMCG , Groningen
 • Zuyd Hogeschool Heerlen
 • LUMC enRijnlands Zeehospitium, Leiden
 • Afdeling anesthesie Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen
 • Afdeling revalidatiegeneeskunde, Laurentiusziekenhuis, Roermond
 • Rijndam revalidatie, Rotterdam 
 • Erasmus UMC, Rotterdam
 • Hogeschool Rotterdam
 • Hogeschool Utrecht

Publicaties