Menu

Revalidatie bij chronische pijn

U heeft al een hele tijd pijnklachten en bent daarvoor wellicht door artsen of behandelaars onderzocht en behandeld. Echter zonder het gewenste resultaat. U kunt zich dan door uw arts of specialist laten verwijzen naar het Expertisecentrum Pijn en Revalidatie voor revalidatieadvies en/of revalidatiebehandeling.

Inhoud van deze pagina

Revalidatie bij chronische pijn

Uit onderzoek blijkt dat multidisciplinaire revalidatiebehandeling in veel gevallen effectief is bij chronische pijnklachten. Adelante heeft in samenwerking met MUMC+ de afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkeling van evidence based revalidatiebehandelingen voor volwassenen en jongeren met chronische pijnklachten. Bij die programma’s zijn verschillende disciplines betrokken zoals revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog.  De behandelingen vinden plaats bij Adelante in Hoensbroek en Valkenburg, bij MUMC+ in Maastricht, bij de revalidatieafdeling in Zuyderland locatie Heerlen en de revalidatieafdeling van VieCuri in Noord-Limburg.

Bij complexe problematiek werken revalidatieartsen van het expertisecentrum intensief samen met andere specialisten, zoals orthopeden, anesthesiologen, reumatologen en psychiaters, om ook in deze situatie tot de meest optimale behandeling te komen. Inmiddels maken jaarlijks meer dan duizend patiënten gebruik van de diensten van het centrum.

Lees meer over revalidatiebehandeling bij volwassenen

Revalidatiebehandeling bij jongeren

Chronische pijn bij jongeren ontstaat vaak uit een disbalans tussen lichamelijk, psychologische en omgevingsfactoren. Om jongeren met chronische pijn de juiste begeleiding te bieden, moeten al deze factoren in kaart worden gebracht. Doel van het programma is het optimaliseren van deelname van de jongeren aan dagelijkse en sociale activiteiten.

Lees meer over de revalidatiebehandeling chronische pijn bij jongeren

Revalidatie voor pijn bij musici

Musici vormen een bijzondere doelgroep. Zowel amateurmusici, studenten als professionals ervaren vaak specifieke pijnklachten gerelateerd aan het bespelen van hun instrument. MUMC+ heeft jarenlange expertise in het behandelen van deze klachten. Tijdens het spreekuur wordt er uitgebreid gekeken naar allerlei factoren die kunnen bijdragen aan het ontwikkelen of instand houden van klachten en kunnen er tips gegeven worden over het voorkomen van klachten. Uiteraard dient de musicus zijn instrument mee te nemen naar het spreekuur. Er is een nauwe samenwerking met het kunstenteam van het MUMC+ waarin een KNO-arts, orthopeed, logopedist, fysiotherapeut, oefentherapeut Mensendieck en psycholoog met een speciale interesse en expertise op gebied van behandeling van musici betrokken zijn. 

Deelname aan onderzoek

Binnen het expertisecentrum werken we constant aan de nieuwste behandelingen. We verbeteren onze eigen behandelingen, maar maken ook geheel nieuwe programma’s voor mensen met chronische pijn waarvoor eerder nog geen revalidatiemogelijkheden waren. Het is dus mogelijk dat u een geheel nieuw programma gaat volgen. Het effect van zo’n programma wordt in een eerste fase wetenschappelijk onderzocht. Dat betekent dat u in deze situatie een vraag krijgt voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Deze nieuwe zorg wordt geboden via de innovatiepoli. Deze poli vindt u op locatie Maastricht.