Menu

Revalidatiebehandeling bij volwassenen

U heeft al een hele tijd pijnklachten en bent daarvoor wellicht door artsen of behandelaars onderzocht en behandeld. Echter zonder het gewenste resultaat. U kunt zich dan door uw arts of specialist laten verwijzen naar het Expertisecentrum Pijn en Revalidatie voor revalidatieadvies en/of revalidatiebehandeling.

Inhoud van deze pagina

Wat doet pijnrevalidatie?

Pijnrevalidatie richt zich niet op de oorzaak en het verminderen van pijn, maar kijkt naar de gevolgen ervan op uw dagelijks functioneren. Hoe komt het dat u met een aantal dagelijkse activiteiten misschien al helemaal gestopt bent? En waarom doet u andere activiteiten steeds minder of kosten die u meer moeite? Achteruitgang van uw lichamelijke conditie heeft weer een negatieve invloed op uw pijn. Daarom gaan we samen met u aan de slag om uw algehele conditie te verbeteren en de pijn draaglijk te maken.

Revalidatiebehandeling bij volwassenen

Om te kunnen beoordelen of u voor ons pijnrevalidatieprogramma in aanmerking komt, heeft u eerst een gesprek met één van onze revalidatieartsen. Als een revalidatiebehandeling voor u mogelijk lijkt, stuurt de arts u meestal door voor een screening. In deze screening maakt u kennis met een aantal leden van het behandelteam onder wie de fysiotherapeut, de gedragstherapeut, de ergotherapeut, de maatschappelijk werker en de revalidatiearts. De revalidatiearts en het team geven u na een eerste inventarisatie van uw probleem een advies. Als het revalidatieprogramma voor u meerwaarde heeft, kijkt de revalidatiearts samen met u naar de best passende behandeling voor uw individuele probleem. Revalideren voor chronische pijn in het expertisecentrum betekent namelijk dat u revalidatiezorg krijgt die het beste aansluit bij uw persoonlijke probleem en vraag. We kijken welk revalidatieprogramma bij u het beste resultaat geeft. Onze revalidatieprogramma’s zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. We gebruiken verschillende behandelprincipes zoals Exposure, Graded Activity en Acceptance Commitment Therapy.

De aanpak richt zich vervolgens op het verminderen van de invloed van de factoren die bij uw pijn een rol spelen. Wat het uiteindelijke doel van de behandeling is, bepaalt u zelf. Het gaat om wat ú belangrijk vindt in het leven en om wat u weer zou willen of kunnen doen. Ondanks het feit dat de pijn niet direct minder wordt.

Behandellocaties

Voor volwassenen met chronische pijn zijn er poliklinische behandelmogelijkheden op de locaties Heerlen, Hoensbroek, Maastricht en Venlo. Klinische behandeling voor volwassenen met pijn vindt plaats in Hoensbroek. Jongeren met chronische pijn kunnen een poliklinisch programma volgen in Maastricht en Valkenburg aan de Geul. Klinische behandeling van jongeren vindt plaats in Valkenburg aan de Geul. Voor jongeren kan een klinische opname gecombineerd worden met het volgen van onderwijs op locatie.