Menu

Gehoor, taal & spraak

Adelante Audiologie & Communicatie helpt bij problemen met gehoor, taal en spraak. We onderzoeken en behandelen volwassenen met gehoorproblemen, tinnitus en kinderen met gehoor-, spraak-taal- of luisterproblemen met daaruit voortkomende lees- en spellingsproblemen.

Inhoud van deze pagina

Focus op dagelijks leven

Adelante focust op mogelijkheden en kansen bij gehoor-, taal- en spraakproblemen. Op die manier helpen we cliënten zo goed mogelijk deel te nemen aan de maatschappij. Samen met hen bekijken we welke behandelingen en hulpmiddelen we kunnen inzetten om het meest haalbare en gewenste resultaat te bereiken. Daarbij richten wij ons op een zo actief en zelfstandig mogelijk leven. Voor volwassenen zowel thuis als op het werk. En voor kinderen zowel op school als bij voor- en buitenschoolse voorzieningen. Alle facetten van het dagelijks leven komen in onze zorg aan bod.

Gehoorproblemen

Wanneer er sprake is van gehoorproblemen bij kinderen of volwassenen, zoals slechthorendheid, zet Adelante Audiologie & Communicatie het hele traject in gang – van intake tot behandeling. Ook klachten zoals oorsuizen (tinnitus) en specifieke problemen, bijvoorbeeld anderen lastig verstaan in een rumoerige omgeving, kan het audiologisch centrum van Adelante onder de loep nemen. We stemmen de hoortests af op de leeftijd van de cliënt en houden rekening met eventuele beperkte mobiliteit. In vrijwel alle behandelingen van gehoorproblemen komen diverse disciplines samen, zoals audiologie, logopedie en maatschappelijk werk. Dit zorgt voor een complete blik op gehoorproblemen.

Het Gehoor Informatie Centrum (GIC) binnen Adelante verstrekt extra informatie over de verschillende hulpmiddelen voor doven en slechthorenden. Soms is naast een hoortoestel of implantaat ook extra ondersteuning nodig bij gehoorproblemen. Het audiologisch centrum van Adelante organiseert cursussen en bijeenkomsten voor omgaan met doofheid, oorsuizen en slechthorendheid, ontwikkeld voor cliënten en direct betrokkenen.