Menu

Dyslexie bij volwassenen (18+)

Dyslexie is een complexe ontwikkelingsstoornis die zich uit door problemen op het gebied van lezen en/of spellen. De problematiek heeft een neurobiologische oorsprong. Dyslexie wordt niet altijd als kind geconstateerd. Achteraf zijn vaak de signalen wel te herkennen: altijd moeite gehad met taal, lezen en schrijven. In het studerende of werkende leven duiken deze problemen weer op. Hulp inschakelen is dan vaak een grote stap. Toch kan het veel duidelijkheid opleveren als de diagnose dyslexie wordt gesteld.  

Inhoud van deze pagina

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren van het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.

Gevolgen

Volwassenen met dyslexie worden dagelijks geconfronteerd met hun onvoldoende geautomatiseerde lees- en spellingsvaardigheden. Daarnaast kunnen zij ook sociale en psychische gevolgen van dit probleem ervaren, zoals verminderde carrièrekansen en onzekerheden bij onverwachte situaties.

Door onze kenniseconomie worden steeds hogere eisen gesteld aan werknemers wat betreft taalvaardigheid, waardoor het steeds belangrijker wordt om voldoende lees- en schrijfvaardig te zijn in onze maatschappij. Onderkenning van de problematiek is derhalve zeer belangrijk. Naast het in kaart brengen van de ernst van de lees- en spellingproblematiek kan er bekeken worden of er mogelijk sprake is van dyslexie. Wanneer dit het geval is, zal een dyslexieverklaring worden uitgeschreven.

Studenten kunnen t.g.v. onvoldoende geautomatiseerde lees- en spellingsvaardigheden vastlopen in hun studie. Studenten met een dyslexieverklaring hebben recht op begeleiding en aangepaste regelingen binnen het onderwijs.

Wat kan Adelante voor u betekenen?

Onze aanpak is interdisciplinair, wat betekent dat de hulpvraag door verschillende disciplines wordt bekeken. Het team van Adelante bestaat uit een GZ-psycholoog, orthopedagoog/psycholoog, spraak-taalpatholoog, logopedist-dyslexiespecialist, orthodidactisch medewerker en psychologieassistent. Alle medewerkers hebben ruime ervaring met mondelinge en schriftelijke taalproblemen, waaronder dyslexie. Deze interdisciplinaire aanpak heeft een grote meerwaarde. Het zorgt ervoor dat we niet alleen inzicht krijgen in de aard (en de oorzaak) van het probleem, maar ook in mogelijke bijkomende problemen (zoals sociaal-emotionele problemen en bijkomstige arbeidgerelateerde problemen).

Afhankelijk van de hulpvraag zullen praktische tips en adviezen gegeven worden en zal bekeken worden welke begeleiding nodig en wenselijk is, zodat u zo goed mogelijk kunt blijven participeren op uw werk, in uw studie en in uw vrije tijd. Dat kan variëren van coaching, het gebruik van handige (voorlees)apps op smartphone of tablet of speciale softwareprogramma’s zoals Kurzweil, tot een verwijzing naar een ROC om een opleiding voor laaggeletterden te volgen.