Menu

Dyslexie kinderen

Bij schoolgaande kinderen vanaf groep 3 kan al duidelijk worden of er bij een kind sprake is van (centraal) auditieve taalverwerkingsproblemen die lees- en spellingsproblemen veroorzaken. Adelante kan deze diagnose met onderzoek ondersteunen, zodat het kind op de eigen school in aanmerking komt voor aangepaste leer- en leesprogramma’s. Wanneer sprake is van een vermoeden van dyslexie kan na onderzoek en diagnose een dyslexieverklaring worden afgeven.

Inhoud van deze pagina

Behandeling

Om de behandeling optimaal te laten verlopen, worden ook ouders en school bij de training betrokken. De training kan op een van onze behandellocaties plaatsvinden of bij een dyslexiespecialist in de regio die met ons samenwerkt. Het dyslexieteam is multidisciplinair en bestaat uit GZ-psychologen, logopedisten en spraak-taalpathologen.

Veel kinderen met lees- en spellingproblemen hebben bovendien last van luisterproblemen in de klas. Adelante is gespecialiseerd in onderzoek naar auditieve (taal)-verwerkingsproblemen. Daarnaast bieden wij begeleiding aan kinderen met luisterproblemen en geven wij ook adviezen en voorlichting hierover aan scholen. Elk kind krijgt bij ons de kans om zich te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen.

Wilt u meer informatie over tarieven & vergoedingen van de behandeling?

Lees meer over onderzoek en behandeling van Adelante in onze brochures 'Ernstige enkelvoudige dyslexie' en 'Leren lezen met ernstige dyslexie'

 

Adelante biedt ICT-expertise voor dyslectici in Limburg

Voor kinderen met dyslexie zijn er allerlei computerprogramma’s die ondersteuning bieden bij het lezen en spellen. Adelante audiologie & communicatie heeft expertise opgebouwd omtrent ICT-hulpmiddelen om deze kinderen en hun ouders, maar ook leerkrachten en zorgverleners te helpen bij het kiezen van een geschikt programma en hen te begeleiden in het gebruik ervan.

Bij Adelante worden informatiebijeenkomsten voor ouders en voor scholen georganiseerd, waarbij de betrokkenen informatie krijgen over de verschillende programma’s die er op de markt zijn. Tijdens de bijeenkomsten wordt op een informatieve en interactieve wijze kennis gemaakt met verschillende (geavanceerde) ICT-softwareprogramma’s en andere hulpmiddelen, zoals voorleesapparatuur. Deze hulpmiddelen zijn beschikbaar voor kinderen met lees- en spellingproblemen/dyslexie, maar kunnen ook gebruikt worden voor kinderen met taalproblemen in combinatie met auditieve verwerkingsproblemen. We willen op deze manier ouders, leerkrachten en zorgverleners op weg helpen in de keuze voor een geschikt hulpmiddel.

Deze bijeenkomsten kunnen ook op specifiek verzoek georganiseerd worden. U kunt voor vragen contact opnemen met Dhr. Smeets via l.smeets2@adelante-zorggroep.nl.

Na de informatiebijeenkomsten is er de mogelijkheid om in te schrijven voor een workshop, waarbij men zelf aan het werk gaat. Men maakt kennis en oefent met verschillende softwareprogramma’s. Dit kennismaken helpt bij de keuze voor het juiste hulpmiddel. Na de workshop bent u in staat om een juiste keuze te maken voor een hulpmiddel en dit hulpmiddel te gebruiken bij de begeleiding van uw kind of leerling. 

 

Lees meer over de behandeling van volwassenen (18+) met dyslexie.