Menu

Dyslexie - tarieven & vergoedingen

De kosten voor de behandeling van dyslexie bij kinderen worden volledig vergoed door de gemeente waarin uw kind ingeschreven staat als Adelante hierover contractafspraken heeft gemaakt. Als geen contractafspraken zijn gemaakt, is het niet mogelijk gefinancierde zorg te ontvangen. Uiteraard is het mogelijk de kosten van onderzoek en behandeling voor eigen rekening te nemen. 

Inhoud van deze pagina

De hoogte van de tarieven voor de behandelingen bij kinderen zijn vastgesteld. De exacte totaalprijs die bij u in rekening wordt gebracht is echter afhankelijk van het soort, de duur en intensiteit van de behandeling. Er zijn hiervoor namelijk 3 varianten:

  1. Er wordt alleen diagnostiek verricht. Naar aanleiding hiervan is er geen reden tot verdere behandeling binnen de DBC (diagnose-behandelcombinatie) Dyslexie. De kosten van het traject zijn dan gebaseerd op 15 uur diagnostiek inclusief verwerking en verslaglegging. Dit komt neer op een bedrag van €1.893,93.
  2. Er wordt diagnostiek verricht en naar aanleiding hiervan wordt er besloten dat er behandeling zal plaatsvinden binnen de DBC dyslexie bij één van onze interne of externe behandelaren. De bovenstaande diagnostiek factuur vervalt daarmee en er wordt een combinatie gemaakt van diagnostiek en behandeling in het eerste jaar van het traject. De kosten van het traject worden dan gebaseerd op 15 uur diagnostiek alsmede een gemiddeld aantal behandelingen in het eerste jaar. Totaal binnen 2 jaar zullen er ongeveer 48 behandelingen plaatsvinden. Dit komt neer op een bedrag van €4.416,69.
  3. Na het eerste jaar gaat de behandeling door bij de interne of externe behandelaar. In dit tweede, en laatste, jaar zal eenzelfde bedrag in rekening worden gebracht voor het restant behandelingen, te weten €4.416,69.

We kunnen geen totaaloverzicht geven van de kosten van de behandeling maar bespreken bij de afronding van iedere fase of er een vervolgbehandeling plaatsvindt en wat de kosten hiervan zijn.

Tarieven dyslexie 18+

De kosten voor het dyslexieonderzoek bij volwassenen bedragen €973,60.

Deze worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. In een aantal gevallen zijn deze kosten onder voorwaarden wel aftrekbaar van het belastbaar inkomen (zie www.belastingdienst.nl). Ook is het in bepaalde gevallen en onder specifieke voorwaarden mogelijk een (gedeeltelijke of volledige) tegemoetkoming te krijgen van de werkgever/instantie/organisatie waar u werkt of biedt de gemeente financiële ondersteuning (zie www.regelhulp.nl). Hiervoor dient u contact op te nemen met de betreffende persoon waar u werkt of woont. Voor studerenden kan eveneens een tegemoetkoming verkregen worden (zie www.handicap-studie.nl).