Menu

Dyslexie

Dyslexie is een complexe ontwikkelingsstoornis die zich uit door problemen op het gebied van lezen en/of spellen. De problematiek heeft een neurobiologische oorsprong. Het dyslexieteam van Adelante is interdisciplinair samengesteld en bestaat uit een gezondheidszorgpsycholoog, orthopedagoog, orthodidactisch medewerker en een spraak-taalpatholoog/logopedist met Master SEN/dyslexiespecialisatie.

Inhoud van deze pagina

Dyslexie bij kinderen

Bij schoolgaande kinderen vanaf groep 3 kan al duidelijk worden of er bij een kind sprake is van (centraal) auditieve taalverwerkingsproblemen die lees- en spellingsproblemen veroorzaken. Adelante kan deze diagnose met onderzoek ondersteunen, zodat het kind op de eigen school in aanmerking komt voor aangepaste leer- en leesprogramma’s. Wanneer sprake is van een vermoeden van dyslexie kan na onderzoek en diagnose een dyslexieverklaring worden afgeven.

Lees meer over de behandeling van kinderen met dyslexie.

Dyslexie bij volwassenen (18+)

Volwassenen met dyslexie worden dagelijks geconfronteerd met hun onvoldoende geautomatiseerde lees- en spellingsvaardigheden. Daarnaast kunnen zij ook sociale en psychische gevolgen van dit probleem ervaren, zoals verminderde carrièrekansen en onzekerheden bij onverwachte situaties.

Lees meer over de behandeling van volwassenen (18+) met dyslexie.

Korte cursus: ‘Omgaan met dyslexie, hoe doe je dat?’

Enkele keren per jaar starten wij een korte cursus met een groep ouders en kinderen voor het leren omgaan met dyslexie. De kinderbijeenkomsten zijn gericht op het leren omgaan met het hebben van dyslexie, het lotgenotencontact (‘ik ben niet de enige’), maar ook samen positieve ervaringen opdoen. Bij de ouderbijeenkomsten kunt u in een veilige omgeving uw vragen over de dyslexie van uw dochter/zoon stellen. Tijdens de bijeenkomsten wordt duidelijk wat dyslexie is. Veel ouders hebben vragen over de mogelijkheden/toekomst van een kind met dyslexie. Binnen de ouderbijeenkomsten is hier aandacht voor. Daarnaast krijgen ouders tijdens een van de bijeenkomsten de mogelijkheid om kennis te maken met digitale hulpmiddelen voor het ondersteunen van kinderen met dyslexie. Er vinden in totaal vier bijeenkomsten plaats van ongeveer twee uur per keer op woensdagmiddagen. Deelname is gratis. Voor informatie over de eerstvolgende groepsbijeenkomsten kunt u contact met ons opnemen. Lees meer.