Menu

Evenwichtsklachten

 Adelante Audiologie & Communicatie en Maastricht UMC+ (MUMC+) werken samen op het gebied van de behandeling van evenwichtsklachten (vestibulaire revalidatie). 

Wat zijn evenwichtsklachten?

Duizeligheid is de term die we gebruiken voor evenwichtsklachten. Duizeligheid geeft een gevoel van draaierigheid of bewegingsonzekerheid. Duizeligheid is sterk leeftijdsafhankelijk. Met name bij mensen van ouder dan 65 jaar komt het veel voor. Evenwichtsklachten kunnen veel onzekerheid geven en erg beperkend zijn in uw dagelijks leven.

Wat kan Adelante voor u betekenen?

Adelante biedt in samenwerking met MUMC+ vestibulaire revalidatie aan. Deze vorm van revalidatie is gericht op het verminderen van (de invloed van) chronische evenwichtsklachten. Dit doen we bij Adelante door u te leren anders om te gaan met bepaalde emotionele of gedragsmatige factoren die bijdragen aan uw klachten. Met oefentherapie hertrainen we ook uw evenwichtssysteem en uw centrale zenuwstelsel.

Voor wie is vestibulaire revalidatie geschikt?

Na medische behandeling houdt een aanzienlijk deel van de cliënten last van evenwichtsklachten. Alleen deze cliënten met evenwichtsklachten die bij MUMC+ afdeling vestibulologie (KNO) gezien zijn voor evenwichtsonderzoek, kunnen worden verwezen voor vestibulaire revalidatie bij Adelante. 

Aanmelden voor vestibulaire revalidatie

Als u interesse heeft in deze behandeling, willen wij u vragen zich eerst door uw huisarts of KNO-arts te laten verwijzen naar het MUMC+, afdeling vestibulologie. Contact polikliniek KNO via telefoonnummer 043 - 387 54 00.

Na diagnostiek kunt u van daaruit mogelijk worden verwezen naar het Adelante team vestibulaire revalidatie. Zodra wij deze verwijzing hebben ontvangen, nemen wij contact met u op.