Menu

Gehoorproblemen

Heeft u moeite met horen en verstaan? spreken anderen u wel eens aan op uw slechthorendheid? Het kan zijn dat u een ruisend geluid of pieptonen hoort die voor anderen niet waarneembaar zijn. Dit kan als zeer hinderlijk ervaren worden. Ook kan het zijn dat u bepaalde geluiden niet meer prettig vindt. Vermoeidheid na langer moeten luisteren (bijvoorbeeld vergaderen) kan ook een aanwijzing zijn dat uw gehoor minder is. Bij klachten over het gehoor kunt u terecht bij Adelante voor uitgebreid onderzoek en advies.

Inhoud van deze pagina

Wat kan Adelante voor u betekenen?

Wanneer de huisarts, KNO-arts of de audicien u onvoldoende kan helpen, kunnen ze u adviseren contact met Adelante Audiologie & Communicatie op te nemen. U kunt daar zelf ook om vragen. Op basis van onderzoek stellen wij vast wat er met uw gehoor aan de hand is en wat er aan te doen is. Wanneer na uitgebreid onderzoek blijkt dat medische behandeling mogelijk of nodig is verwijzen we u terug naar de huisarts of KNO-arts. Onze audiologen kunnen u informeren over de technische revalidatiemogelijkheden en de voor u geschikte hoorapparatuur. Wij controleren tevens hoortoestelaanpassingen en kunnen de instelling optimaliseren. Wij stemmen af met uw audicien en kunnen bemiddelen bij uw zorgverzekeraar.

Uw hulpvraag centraal

Houdt u beperkingen ondanks goede hoorapparatuur? Dan kunnen onze professionals van het interdisciplinaire team, onder andere bestaande uit audiologen, audiologie assistenten en maatschappelijk werkers, u begeleiden bij het leren omgaan met uw beperking. Uw naaste woon-, werk- of opleidingsomgeving kan bij het behandeltraject betrokken worden. Uw hulpvraag staat centraal. 

Meer informatie over onderzoek vindt u in de brochure 'Als uw gehoor u in de steek laat'.

Ondervindt u gehoorproblemen tijdens uw werksituatie? Maak dan gebruik van het spreekuur gehoor en arbeid.