Menu

Intensieve samenwerking Adelante en Zuyd Hogeschool

Sinds jaar en dag werkt Adelante samen met Zuyd Hogeschool op diverse gebieden. Een intensieve en fijne samenwerking die van grote meerwaarde is voor beide partijen. Eén van de vakgebieden waarop de grote voordelen van de samenwerking zich manifesteert is Audiologie & Communicatie, en dan logopedie in het bijzonder. Over deze waardevolle samenwerking spraken wij Johan Dekelver, spraak-taalpatholoog van Adelante en Aimée van Loo, docent logopedie bij Zuyd Hogeschool in Heerlen. Zij werken al vele jaren intensief samen.

Adelante vindt het van groot belang dat cliënten zo snel en goed mogelijk kunnen ‘doorgaan’: terugkeren naar opleiding, werk en/of maatschappij. Daarom zijn wij voorstander en kartrekker van de ‘ketensamenwerking’. Rondom een cliënt met meerdere hulpvragen wordt een ‘keten’ opgericht: een aaneenschakeling van zorgaanbieders die sámen de juiste persoonlijke zorg aanbieden. De samenwerking met onderwijsinstellingen zoals Zuyd Hogeschool is een perfect voorbeeld van hoe ketensamenwerking van absolute meerwaarde kan zijn voor de cliënt, voor de student én voor beide instellingen. Samen weet je meer en kom je verder dan alleen.

Aimée van Loo
Aimée is in 1999 in Hoensbroek afgestudeerd als logopedist. “Lang geleden werd ik getriggerd door een film ‘Children of a lesser god’, over een doof meisje. Dit was voor mij dé aanleiding om logopedie te gaan studeren. Nog steeds ligt mijn interesse bij gehoorproblematiek”, vertelt Aimée. Na enkele jaren te hebben gewerkt in logopediepraktijken maakte ze de overstap naar Zuyd Hogeschool: “Per toeval kwam ik zestien jaar geleden bij Zuyd terecht voor een tijdelijke baan, maar ik ben nooit meer weggegaan. De variatie van taken bevalt me erg goed. Het vak logopedie vereist dat je altijd blijft leren, dat je bij blijft. Mede daarom rondde ik in 2015 mijn master Logopediewetenschap af. Samenwerkingen met vakspecialisten zoals de mensen van Adelante helpen mij en Zuyd Hogeschool erg om up to date te blijven.” Aimée vult aan: “Veel mensen denken dat logopedie te maken heeft met het lispelen en stotteren van kleine kinderen. Maar dit maakt slechts onderdeel uit van het vak. De doelgroep van logopedie is tussen de nul en honderd jaar, echt íedereen kan ermee te maken krijgen. Denk bijvoorbeeld ook eens aan neurologische problemen zoals een CVA (beroerte, red.) of NAH (niet-aangeboren hersenletsel, red.) waardoor de spraak-taalontwikkeling achterblijft of verstoort raakt. Logopedie is een heel veelzijdig vak.”  

Johan Dekelver
Johan Dekelver werkt sinds 1986 als spraak-taalpatholoog voor Adelante Audiologie & Communicatie in Hoensbroek. Veel van zijn tijd besteedt hij aan cliëntenzorg, maar daarnaast is hij ook bezig met onderzoek en onderwijs. “Wat mij het meeste interesseerde, en waar mijn hart nog steeds ligt, is het onderzoek doen naar luisterproblemen, taalproblemen en de relatie met lees- en schrijfproblemen. Meteen na mijn start bij Adelante ben ik al bij Zuyd gedetacheerd en ben ik hier post HBO cursussen gaan verzorgen over auditieve verwerkingsproblemen. Van begin af aan heb ik dus les gegeven, en dat vind ik geweldig. Ik wil graag dingen die ik weet delen met anderen. Tevens ben ik van mening dat je het meeste leert van lesgeven aan vakgenoten, aan geïnteresseerde jongeren. Als je iets moet uitleggen, dan moet je zoveel mogelijk van het onderwerp weten. Elke kritische vraag moet je kunnen beantwoorden. Je moet altijd up to date blijven. Dit didactische element spreekt me enorm aan. Om die reden begeleid ik ook studenten van Zuyd die hun tweejarige afstudeerthesis of een korter durende opdracht bij Adelante doen. Elk jaar schrijft Adelante een aantal thesissen uit vanuit gehoor en vanuit taal. Zelf ben ik coach van de afstudeerkring spraak- en taalproblemen en Aimée is coördinator van de thesiskringen.” Aimée valt Johan bij: “Hier ben ik het helemaal mee eens. Als docent wil je je kennis delen, maar dan moet je deze kennis natuurlijk wel hebben.” Johan: “Ik vind het mooi dat jongeren nog te sturen zijn en dat ze leergierig zijn. Ik wil graag mijn eigen enthousiasme overbrengen.” Aimée: “Ja, dat geeft mij energie. Als mijn studenten iets heel moeilijk vinden, zoals onderzoeksmethodieken, en ik krijg het ze dan toch uitgelegd… dan voel ik me enorm van meerwaarde.”

Tweeledige samenwerking
De samenwerking met Zuyd Hogeschool werkt tweeledig. Enerzijds geven specialisten van Adelante kennis door aan Zuyd door het geven van lessen en gastcolleges. Aimée: “We weten veel, maar niet alles. Door externe specialisten in huis te halen blijven we bij en kunnen we onze studenten specialistische en actuele informatie geven”. Anderzijds schakelt Adelante de hulp van Zuyd in als er vragen zijn die onderzoek vereisen. Johan: “Regelmatig hebben we bij Adelante Audiologie & Communicatie vragen, waar we niet direct een antwoord op weten. Deze vragen zetten we dan uit bij Zuyd als mogelijke afstudeeropdracht of PSR (Persoonlijke Studie Ruimte). Er worden dan studenten gezocht die matchen met de vragen. Zij komen dan als stagiair of werkstudent een opdracht uitvoeren, wij zorgen voor de juiste begeleiding. Een frisse blik, én antwoord op onze vraag. En dit werkt natuurlijk vice versa, voor de student is het ook heel leerzaam. Deze samenwerking geldt overigens niet alleen voor Adelante Audiologie & Communicatie; bij Adelante Volwassenrevalidatie en Adelante Kinderrevalidatie wordt er ook op deze wijze samengewerkt met Zuyd Hogeschool. En dit alles al vele jaren lang.“ Aimée: “Toen ik zelf nog op Zuyd studeerde kreeg ik al les van Adelante specialisten. Deze samenwerking bestaat zo lang ik me kan heugen.”

Oogkleppen afzetten
Johan: “Het is bijzonder dat je elkaar als partners heel goed leert kennen, waardoor de wereld voor beiden ook echt groter wordt. Je prikkelt en triggert elkaar, en helpt elkaar vooruit. Daarnaast is het goed om regelmatig fysiek in een andere omgeving te werken, daardoor verbreed je je blik. Een student die vragen stelt, laat je bewuster bezig zijn met je vak. Hij laat je loskomen uit je vaste patronen.” Aimée vult aan: “Ja, en dat geldt voor ons net zo; we leren van elkaar. Zuyd denkt en doet anders dan Adelante en dat laat je je oogkleppen even afzetten. Het begint allemaal met bewustzijn. Wij vinden het belangrijk dat studenten leren en de praktijk ervaren. Wij willen dan ook graag zoveel mogelijk opdrachten uit het werkveld ontvangen, ‘echte’ opdrachten, zodat onze studenten een steentje bijdragen aan de werkelijkheid met hun onderzoeksresultaten.” Johan: “En dat is natuurlijk precies wat wij ook willen, daarom hebben we de afspraak dat we alle vragen rondom logopedie waar wij geen antwoord op weten bij Zuyd uitzetten.” Aimée: “In het eerste en tweede jaar van hun studie logopedie doen de studenten enkele kleinschalige onderzoekprojecten. Daarnaast hebben ze nog de mogelijkheid om een opdracht uit te voeren die zo’n tien weken in beslag neemt én ze kunnen hun twee jaar durende afstudeerthesis bij Adelante doen. Er zijn legio mogelijkheden.”

Beste uit zichzelf
Op de vraag hoe Johan het beste uit zichzelf haalt, antwoordt hij: “Doe ík dat, het beste uit mezelf halen? Of doen de studenten en cliënten dit? Halen zij niet het beste in mij naar boven? Ik voel me heel verantwoordelijk ten aanzien van mijn cliënten en studenten. Ik denk echt dat je een ander nodig hebt om het beste uit jezelf te kunnen halen.” Aimée: “Dat klopt natuurlijk helemaal, zonder studenten zou ik geen zin kunnen geven aan mijn beroep. Daarnaast ben ik van mening dat de balans tussen werk en privé goed moet zijn om het beste uit jezelf te kunnen halen.”

Over de toekomst zijn beiden duidelijk: de samenwerking mag wat hen betreft nóg intensiever worden. “Er liggen zoveel kansen, zoveel mogelijkheden. Deze moeten we gewoon benutten. Het werkveld en de opleiding hebben elkaar heel hard nodig, net zoals praktijk en theorie elkaar ook heel hard nodig hebben”, aldus Aimée. Johan vult aan: “Absoluut! Zo lang we zo’n drie keer per dag een vraag hebben waarop we geen antwoord weten, liggen er nog heel veel mogelijkheden. Tijd steken in de begeleiding van studenten is dan absoluut een goede investering!”