Menu

Spraak- taalbehandeling kind

De meeste kinderen leren vanzelf spreken en communiceren. Bij sommige kinderen verloopt dit proces moeilijker. Wanneer de communicatieve ontwikkeling niet of onvoldoende op gang komt, heeft dat invloed op het sociaal-emotioneel functioneren en de gedragsontwikkeling van het kind. Adelante biedt groepsbehandelingen aan waarmee we de spraak-, taal-, communicatie- en gehoorontwikkeling bij kinderen kunnen bevorderen. Samen met u kijken we naar de mogelijkheden en kansen voor uw kind.

Inhoud van deze pagina

Groepsbehandeling

De specialistische groepsbehandeling van Adelante Audiologie & Communicatie is gericht op jonge kinderen van 2 t/m 5 jaar met een auditieve en/of communicatieve beperking, eventueel in combinatie met sociaal-emotionele problemen. Met onze behandeling willen we de communicatieve vaardigheden van uw kind verbeteren en de communicatieve interactie met de omgeving stimuleren.

Daarnaast willen we bereiken dat uw kind kan doorstromen naar een passende onderwijsvorm. In enkele situaties verwijzen we u en uw kind door naar een andere vorm van behandeling.

Lees meer informatie over de groepsbehandeling van spraak-, taal- en/of gehoorproblemen bij kinderen in onze folder 'Vroegbehandeling Groep'.

Wanneer kan uw kind bij ons terecht?

Uw kind kan in aanmerking komen voor de Vroegbehandeling Groep van Adelante indien uw kind:

  • Een ernstige spraak/taalachterstand en/of gehoorproblematiek heeft;
  • Complexe communicatieproblemen heeft;
  • Niet afdoende geholpen wordt met enkelvoudige logopedische behandeling;
  • Voldoende leermogelijkheden heeft (IQ niet lager dan 70).