Menu

Spraak- taalbehandeling kind

De meeste kinderen leren vanzelf spreken en communiceren. Bij sommige kinderen verloopt dit proces moeilijker. Wanneer de communicatieve ontwikkeling niet of onvoldoende op gang komt, ondanks logopedische begeleiding, heeft dat invloed op het sociaal-emotioneel functioneren en de gedragsontwikkeling van het kind.

Inhoud van deze pagina

Uw kind praat niet, te weinig of is onverstaanbaar. We onderzoeken en behandelen uw kind met een spraak-taalprobleem. Met de juiste hulp, voorbereiding en begeleiding bereiden we uw kind voor op school.

Adelante biedt groepsbehandelingen aan waarmee we de spraak-, taal-, communicatie- en gehoorontwikkeling bij kinderen kunnen bevorderen. De behandeling maakt deel uit van de Zintuigelijk Gehandicaptenzorg voor kinderen met een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis.

Vroegbehandeling  Groep– 2 tot 5 jaar

Deze specialistische behandeling ‘Vroegbehandeling Groep’ is gericht op jonge kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking, eventueel in combinatie met sociaal-emotionele problemen. Groepsgewijs en met individuele behandeling leren kinderen spelenderwijs beter communiceren, omgaan met anderen en gevoelens te uiten. De ouders worden betrokken bij het behandelplan. Ze  krijgen ondersteuning en adviezen over hoe ze de communicatieve ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren.

Daarnaast bekijken we aan het einde van het behandeltraject naar welke passende vorm van onderwijs het kind kan doorstromen. Of uw kind in aanmerking komt voor deze behandeling en verdere praktische informatie leest u in de folder 'Vroegbehandeling Groep'.