Menu

Spraak- taalonderzoek kind

De meeste kinderen maken op het gebied van taal en spraak dezelfde ontwikkeling door en dat gaat meestal vanzelf. Echter, sommige kinderen van twee spreken vrijwel niet, sommige kinderen van drie jaar spreken niet in zinnetjes en sommige kinderen van vier jaar spreken niet verstaanbaar. Als ouder maak je je dan terecht zorgen. Er kan sprake zijn van een spraak-taalprobleem of een TOS (taalontwikkelingsstoornis). Kinderen hebben dan extra zorg, stimulans en ondersteuning nodig.

Inhoud van deze pagina

Uw kind heeft moeite met praten en het begrijpen van taal. Dit kan komen door een taalontwikkelingsstoornis. Bij ons kunt u terecht met al uw vragen op het gebied van spraak, taal en communicatie.

Diagnostiek en behandeling

Adelante biedt diagnostiek en behandeling aan kinderen met spraak-taalproblemen vanaf 18 maanden tot ongeveer 18 jaar.
Na verwijzing door de jeugdarts, huisarts of medisch specialist kan onderzoek gedaan worden. Voor elke hulpvraag starten we met een oriënterend onderzoek waarvan gehoorscreening, spraak-taalonderzoek en intake deel uitmaken.

De diagnostiek wordt vergoed binnen de basisverzekering.
Als de taal- en spraakontwikkeling van uw kind niet vanzelfsprekend verloopt bekijken we samen met u naar de mogelijkheden en kansen voor uw kind.