debuginfo

culture: nl-NL
Uit de dictionary Uw zoekterm
Menu

Tinnitus

Iemand met tinnitus (oorsuizen) neemt continu of wisselend een geluid waar (piep in oren, fluiten, suizen, brommen, zoemen en soms meerdere geluiden door elkaar) in het oor of hoofd zonder dat er een geluidsbron in de omgeving aanwezig is. Naast een geluid in hoofd of oren kan er druk op de oren of oorpijn aanwezig zijn. De tinnitus kan zo belastend zijn dat er beperkingen ontstaan in het dagelijks functioneren. Bij Adelante kunt u terecht voor uitgebreid onderzoek, advies en de enige bewezen effectieve tinnitus behandeling.

Onze oplossing voor tinnitus

De deskundigen van het tinnitusteam informeren u over tinnitus en kunnen vaststellen welke factoren of gedragingen leiden tot verergering van de oorsuizen. Op basis van een individuele analyse wordt een behandelplan opgesteld om een oplossing te bieden voor uw tinnitus. Uw hulpvraag staat centraal. Meer informatie over tinnitus en de gespecialiseerde behandeling vindt u op deze pagina en in onze tinnitusbrochure.

Onze gespecialiseerde tinnitus behandeling

Adelante Audiologie & Communicatie heeft in de afgelopen jaren een nieuwe gespecialiseerde tinnitus behandeling ontwikkeld. In deze behandeling worden audiologische en psychologische methoden gecombineerd. Gebleken is dat mensen met tinnitusklachten vooral worden gehinderd door factoren als concentratieproblemen, slaapklachten, emotionele klachten en problemen in hun sociale leven die samenhangen met de oorsuizen. In een grootschalig onderzoek, uitgevoerd binnen Adelante in samenwerking met de Universiteit Maastricht, is deze gespecialiseerde tinnitusbehandeling zeer effectief gebleken in het verminderen van tinnitusklachten (zoals de piep in de oren, druk op de oren, oorpijn en geluid in het hoofd), de negatieve emoties en ook in het verbeteren van de kwaliteit van leven van tinnituspatiënten. Tinnitus oplossen kunnen we niet maar we kunnen wel een oplossing bieden via een tinnitus/oorsuizen behandeling. 

Op diverse locaties in Limburg en Noord-Brabant

Van tinnitus genezen is niet mogelijk. De behandeling is gericht op het ‘hertrainen’ van het brein in het waarnemen van het tinnitussignaal. In de afgelopen jaren hebben Adelante Audiologie & Communicatie en Maastricht University de ‘Stepped-care CGT-behandeling van tinnitus’ ontwikkeld: een trapsgewijze behandeling van tinnitus (oorsuizen) waarvan cognitieve gedragstherapie de kern vormt. Deze gespecialiseerde behandeling is effectief bewezen in een grootschalig onderzoek.

De nieuwe tinnitus behandeling wordt binnen Adelante Audiologie & Communicatie uitgevoerd door een multidisciplinair team dat gespecialiseerd is in tinitus: in eerste instantie audiologie en psychologie en vervolgens indien nodig bewegingstherapie, fysiotherapie en maatschappelijk werk.

De tinnitusbehandeling van Adelante wordt aangeboden in Hoensbroek en Blerick (Limburg) en ook bij Libra Revalidatie & Audiologie in Eindhoven (Noord-Brabant). Neem contact met ons op voor meer informatie. 

Meer informatie over tinnitus en de gespecialiseerde behandeling vindt u op deze pagina, onze flyer  en onze tinnitusbrochure.

Meer informatie over de tarieven & vergoedingen van onze tinnitus behandeling.