Menu

Tinnitus

 Iemand met tinnitus (oorsuizen) neemt continu of wisselend een geluid waar (piepen, fluiten, suizen, brommen, zoemen en soms meerdere geluiden door elkaar) in het oor of hoofd zonder dat er een geluidsbron in de omgeving aanwezig is. De tinnitus kan zo belastend zijn dat er beperkingen ontstaan in het dagelijks functioneren. Bij Adelante kunt u terecht voor uitgebreid onderzoek, advies en de enige bewezen effectieve tinnitus behandeling.

Inhoud van deze pagina

Wat kan Adelante voor u betekenen?

De deskundigen van het tinnitusteam informeren u over tinnitus en kunnen vaststellen welke factoren of gedragingen leiden tot verergering van het oorsuizen. Op basis van een individuele analyse wordt een behandelplan opgesteld om een oplossing te bieden voor uw tinnitus. Uw hulpvraag staat centraal. Meer informatie over tinnitus en de gespecialiseerde behandeling vindt u op deze pagina en in onze tinnitusbrochure.

Onze gespecialiseerde tinnitusbehandeling

Adelante Audiologie & Communicatie heeft in de afgelopen jaren een nieuwe gespecialiseerde tinnitus behandeling ontwikkeld. In deze behandeling worden audiologische en psychologische methoden gecombineerd. Gebleken is dat mensen met tinnitusklachten vooral worden gehinderd door factoren als concentratieproblemen, slaapklachten, emotionele klachten en problemen in hun sociale leven die samenhangen met het oorsuizen. In een grootschalig onderzoek, uitgevoerd binnen Adelante in samenwerking met de Universiteit Maastricht, is deze gespecialiseerde tinnitusbehandeling zeer effectief gebleken in het verminderen van tinnitusklachten en hiermee in het verbeteren van de kwaliteit van leven van tinnituspatiënten. 

Bekijk onderstaande (ingekorte) reportage van de NCRV over de tinnitus behandeling van Adelante:

Van tinnitus genezen is niet mogelijk. De behandeling is gericht op het ‘hertrainen’ van het brein in het waarnemen van het tinnitussignaal. In de afgelopen jaren hebben Adelante Audiologie & Communicatie en Maastricht University de ‘Stepped-care CGT-behandeling van tinnitus’ ontwikkeld: een trapsgewijze behandeling van tinnitus (oorsuizen) waarvan cognitieve gedragstherapie de kern vormt.

Multidisciplinaire benadering

De tinnitusbehandeling wordt binnen Adelante Audiologie & Communicatie uitgevoerd door een multidisciplinair team dat gespecialiseerd is in tinnitus: in eerste instantie audiologie en psychologie en vervolgens indien nodig bewegingstherapie, fysiotherapie en maatschappelijk werk.

De tinnitusbehandeling van Adelante wordt aangeboden in Hoensbroek en Venlo-Blerick.

Meer informatie over tinnitus en de gespecialiseerde behandeling vindt u op deze pagina, onze flyer en onze tinnitusbrochure.

Aanmelden voor behandeling

Voor aanmelding van de tinnitusbehandeling heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of KNO-arts. Na ontvangst van de verwijzing krijgt u van ons een brief met inlogcodes om vragenlijsten via internet in te vullen. We plaatsen u vervolgens op een wachtlijst en u ontvangt ongeveer 3 weken voor aanvang van de behandeling een schriftelijke oproep. 

Vergoeding tinnitusbehandeling

Sinds 1 januari 2019 worden de tinnitusbehandelingen vergoed binnen de basisverzekering.

Lees hier het artikel dat in 2016 in Elsevier verscheen.