debuginfo

culture: nl-NL
Uit de dictionary Uw zoekterm
Menu

Tinnitus

Iemand met tinnitus (oorsuizen) neemt continu of wisselend een geluid waar (piep in oren, fluiten, suizen, brommen, zoemen en soms meerdere geluiden door elkaar) in het oor of hoofd zonder dat er een geluidsbron in de omgeving aanwezig is. Naast een geluid in hoofd of oren kan er druk op de oren of oorpijn aanwezig zijn. De tinnitus kan zo belastend zijn dat er beperkingen ontstaan in het dagelijks functioneren (concentratie-, slaapproblemen, angst, somberheid, vermoeidheid). Bij Adelante kunt u terecht voor uitgebreid onderzoek en advies.

De deskundigen van het tinnitusteam informeren u over tinnitus en kunnen vaststellen welke factoren of gedragingen leiden tot verergering van de tinnituslast. Op basis van een individuele analyse wordt een behandelplan opgesteld om een oplossing te bieden voor uw tinnitus. Uw hulpvraag staat centraal. Meer informatie over tinnitus en de gespecialiseerde behandeling vindt u op deze pagina en in de tinnitusbrochure.

Inhoud van deze pagina

Onze gespecialiseerde tinnitus behandeling

Adelante Audiologie & Communicatie heeft in de afgelopen jaren een nieuwe gespecialiseerde behandeling voor tinnitus ontwikkeld. In deze behandeling worden audiologische en psychologische methoden gecombineerd. Gebleken is dat mensen met tinnitusklachten vooral worden gehinderd door factoren als concentratieproblemen, slaapklachten, emotionele klachten en problemen in hun sociale leven die samenhangen met de oorsuizen. In een grootschalig onderzoek, uitgevoerd binnen Adelante in samenwerking met de Universiteit Maastricht, is deze gespecialiseerde tinnitusbehandeling zeer effectief gebleken in het verminderen van tinnitusklachten, de negatieve emoties en ook in het verbeteren van de kwaliteit van leven van tinnituspatiënten.

Van tinnitus genezen is niet mogelijk. De behandeling is gericht op het ‘hertrainen’ van het brein in het waarnemen van het tinnitussignaal. Dat doen wij met cognitieve gedragstherapeutische technieken. De nieuwe tinnitus behandeling wordt binnen Adelante Audiologie & Communicatie uitgevoerd door een multidisciplinair team, dat is gespecialiseerd in tinitus: in eerste instantie audiologie en psychologie en vervolgens indien nodig bewegingstherapie, fysiotherapie, en maatschappelijk werk.

De tinnitusbehandeling van Adelante wordt ook aangeboden bij Libra Revalidatie & Audiologie in Brabant.

Wilt u meer informatie over de tarieven & vergoedingen van deze behandeling?