debuginfo

culture: nl-NL
Uit de dictionary Uw zoekterm
Menu

Tinnitus

Iemand met tinnitus neemt continu of wisselend een geluid waar (fluiten, suizen, brommen, zoemen en soms meerdere geluiden door elkaar) in het oor of hoofd zonder dat er een geluidsbron in de omgeving aanwezig is. De tinnitus kan zo belastend zijn dat er beperkingen ontstaan in het dagelijks functioneren (concentratie-, slaapproblemen, angst, somberheid, vermoeidheid). Bij Adelante kunt u terecht voor uitgebreid onderzoek en advies.

De deskundigen van het Tinnitus-team informeren u over tinnitus en kunnen vaststellen welke factoren of gedragingen leiden tot verergering van de tinnituslast. Op basis van een individuele analyse wordt een behandelplan opgesteld. Uw hulpvraag staat centraal. Meer informatie over tinnitus en de gespecialiseerde behandeling vindt u op deze pagina en in de brochure.

Inhoud van deze pagina

Onze gespecialiseerde tinnitus behandeling

Adelante audiologie & communicatie heeft in de afgelopen jaren een nieuwe gespecialiseerde behandeling voor tinnitus ontwikkeld. In deze behandeling worden audiologische en psychologische methoden gecombineerd. Gebleken is dat mensen met tinnitusklachten vooral worden gehinderd door factoren als concentratieproblemen, slaapklachten, emotionele klachten en problemen in hun sociale leven die samenhangen met de tinnitus. In een grootschalig onderzoek, uitgevoerd binnen Adelante in samenwerking met de Universiteit Maastricht, is deze gespecialiseerde behandeling zeer effectief gebleken in het verminderen van tinnitusklachten, de negatieve emoties en ook in het verbeteren van de kwaliteit van leven van tinnituspatiënten.

De behandeling is gericht op het ‘hertrainen’ van het brein in het waarnemen van het tinnitussignaal. Dat doen wij met cognitieve gedragstherapeutische technieken. De nieuwe tinnitusbehandeling wordt binnen Adelante audiologie & communicatie uitgevoerd door een multidisciplinair team, dat is gespecialiseerd in tinitus: in eerste instantie audiologie en psychologie en vervolgens indien nodig bewegingstherapie, fysiotherapie, en maatschappelijk werk.

De tinnitusbehandeling van Adelante wordt momenteel ook als pilot uitgevoerd bij Libra Revalidatie & Audiologie in Brabant.

Wilt u meer informatie over de tarieven & vergoedingen van deze behandeling?