Menu

Volwassenen met gehoorproblemen

Soms is het duidelijk dat uw gehoor niet goed is. U hebt moeite met horen en verstaan of anderen spreken u daar op aan. Soms hoort u een ruisend geluid of pieptonen die voor anderen niet waarneembaar zijn, maar voor u zeer hinderlijk. Of u vindt bepaalde geluiden niet meer prettig. Het kan ook voorkomen dat u zelf uw gehoor nog goed vindt, maar uw omgeving daar toch vraagtekens bij plaatst. Vermoeidheid na langer moeten luisteren (bijvoorbeeld vergaderen) kan ook een aanwijzing zijn dat het gehoor minder is. Bij klachten over het gehoor kunt u terecht bij Adelante voor uitgebreid onderzoek en advies.

Inhoud van deze pagina

Wat kan Adelante voor u betekenen?

Wanneer de huisarts, KNO-arts of de audicien u onvoldoende kan helpen, kunnen ze u adviseren contact met Adelante op te nemen. U kunt daar zelf ook om vragen. Op basis van onderzoek kunnen we vaststellen wat er met uw gehoor aan de hand is en wat er aan te doen is. Wanneer na uitgebreid onderzoek blijkt dat medische behandeling mogelijk of nodig is verwijzen we u terug naar de huisarts of KNO-arts. Onze audiologen kunnen u informeren over de technische revalidatiemogelijkheden en de voor u geschikte hoorapparatuur. Wij controleren hoortoestelaanpassingen en kunnen de instelling optimaliseren. Wij stemmen af met uw audicien en kunnen bemiddelen bij uw zorgverzekeraar.

Houdt u beperkingen ondanks goede hoorapparatuur dan kunnen de professionals van het interdisciplinaire team, onder andere bestaande uit audiologen, audiologie assistenten en maatschappelijk werkers u begeleiden bij het leren omgaan met de beperking. Uw naaste woon-, werk- of opleidingsomgeving kan bij het behandeltraject betrokken worden. Uw hulpvraag staat centraal. 

Meer informatie over onderzoek vindt u in de brochure 'Als uw gehoor u in de steek laat'.

Ondervindt u gehoorproblemen tijdens uw werksituatie? Maak dan gebruik van het spreekuur gehoor en arbeid.