Menu

Milou Dupuits, ergotherapeut

2018 - Milou Dupuits (26) uit Voerendaal, net getrouwd, is nu drie jaar ergotherapeut bij Adelante in Hoensbroek. Ze werkt voor behandelteam 3 waarbij ze voornamelijk cliënten met een cva (beroerte, red.) behandelt van de afdeling CSCU. Sinds april van dit jaar is Milou gecertificeerd AMPS docent. Enthousiast vertelt ze over de meerwaarde van deze methodiek voor cliënten én behandelaren.

Inhoud van deze pagina

“Direct na mijn opleiding kon ik starten bij Adelante”, vertelt Milou. “Tijdens een master in Canada solliciteerde ik via Skype en werd ik aangenomen. Ik mijn ogen is Adelante dé werkplek voor ergotherapeuten, omdat je mensen van heel ver ziet komen en ze uiteindelijk terug naar hun eigen leven begeleidt. Dat vind ik heel erg mooi en dankbaar werk. Ik zie mensen meestal al op dag één van hun opname bij Adelante, vaak zijn ze dan nog aan het bijkomen van wat hen overkomen is. Soms behandel ik een persoon maandenlang, en kom ik ook bij hem of haar thuis om de thuissituatie in kaart te brengen en te helpen waar ik kan. Dit kan soms ver gaan, ik voer zelfs wel eens gesprekken met gemeentes over huisaanpassingen bijvoorbeeld. Wat ik als ergotherapeut dan precies doe? Ik help mensen bij hun dagdagelijkse vaardigheden die ze door hun beroerte vaak niet of niet goed meer kunnen. Van huishoudelijke taken tot wassen en aankleden. Wat we precies oefenen laat ik graag aan de cliënt over: wat wil jíj nou graag, dat is mijn uitgangspunt.”  

Holistische benadering
“Het mooiste van mijn baan vind ik dat het zo op de persoon gericht is, een persoon in al zijn aspecten. Deze holistische benadering spreekt mij enorm aan. Als ergotherapeut kijk ik niet alleen naar een arm die beperkt is maar naar wat er met die arm allemaal gedaan moet kunnen worden. Wat wil iemand kunnen, wat lukt er niet en wat kunnen we eraan doen? Ergotherapie staat misschien bekend om haar hulpmiddelen, maar eigenlijk is ons werkveld heel breed en tegelijkertijd eigenlijk heel functioneel. Wij kijken naar welke invloed op het handelen veranderingen in het bewegingsapparaat of de cognitie hebben. Het is een heel mooi en compleet vakgebied. En met de invoering van het observatie-instrument AMPS binnen de ergotherapie is het vak eigenlijk alleen maar concreter geworden.”

Concreet en onderbouwd
AMPS, oftewel Assessment of Motor and Proces Skills, is een gestandaardiseerd en gevalideerd Amerikaans meetinstrument waarmee ergotherapeuten het functioneren van een cliënt kunnen beoordelen. Het gaat dan om 141 alledaagse taken, bijvoorbeeld op het gebied van huishouden en zelfzorg. Voor alle niveaus zijn er taken beschikbaar. Milou: “Ik kijk wat een cliënt graag wil kunnen en kies twee passende taken uit die de cliënt vervolgens uitvoert. Ik observeer de uitvoering en maak dit inzichtelijk. De kwaliteit van het uitvoeren van de taak wordt zowel beoordeeld op de manier waarop iemand zijn lichaam gebruikt,  als op hoe iemand de taak ruimtelijk organiseert. Ik geef cijfers en vergelijk deze scores met de standaarden, waar 130 studies voor zijn gevoerd om deze vast te stellen. Op deze manier wordt inzichtelijk waar een cliënt staat. Waar heeft hij of zij problemen mee en waarom? De scores die deze methodiek oplevert zijn heel concreet en vormen een onderbouwing voor bijvoorbeeld een revalidatiearts.”

AMPS-docent
“Om de AMPS methode zelf te mogen toepassen heb ik een vijfdaagse opleiding moeten volgen en nog een heel aantal praktijkcasussen moeten doen. Kort hierna benaderde mijn collega Han Franck (ergotherapeut en onderzoeker, red.) mij. Hij zei ‘jij moet echt AMPS docent worden, het past heel goed bij je’. Ik vond het een spannende uitdaging, maar ben ervoor gegaan. Ik solliciteerde bij Ergotherapie Nederland, de beroepsvereniging voor ergotherapeuten, en werd tot mijn verbazing aangenomen. Nu huurt Ergotherapie Nederland mij via Adelante in om AMPS cursussen te geven. De eerste keer dat ik les moest geven aan een grote groep leeftijdsgenoten vond ik dat doodeng. Maar nu vind ik het fantastisch. Extra leuk is dat ik samen met een Deense docente les geef en dat de opleiding een heel internationaal karakter heeft. Ik leer zo veel mensen kennen! Steeds als ik terugkom van een cursus geven ben ik weer opnieuw enorm bevlogen door alle enthousiaste mensen die ik om me heen heb gehad. Ik ben natuurlijk super enthousiast over AMPS. De echte meerwaarde van het instrument is dat je ergotherapie meetbaar en daarmee objectief maakt. Dat is een grote stap vooruit. Ik ben blij dat ik nu zover ben gekomen dat ik de methode zelf mag uitrollen. Hoe meer ergotherapeuten AMPS toepassen, hoe beter. Ik ga voor het sneeuwbaleffect.”