Menu

FitCare4U nieuwe aanpak zeer succesvol

31 oktober 2016

Afgelopen twee weken werd in Valkenburg aan de Geul voor de vijfde keer FitCare4U gehouden. FitCare4U is een uitdagend therapieprogramma van Adelante, speciaal voor jongeren met een lichamelijke beperking. Tijdens het programma leren de jongeren hoe je minder afhankelijk kunt worden van hulpmiddelen en ondersteuning van anderen. FitCare4U is een nieuwe weg ingeslagen die zeer succesvol is gebleken.  

FitCare4U staat voor Functionele Intensieve Therapie. De doelgroep van dit programma is jongeren met cerebrale parese, verworven hersenletsel, spina bifida en syndromen. Jongeren die kunnen lopen, maar ook jongeren die volledig rolstoelafhankelijk zijn. FitCare4U is een twee weken durend programma waarbij er op een leuke, sportieve en uitdagende manier samen gewerkt wordt aan de zelfredzaamheid. Aan de vijfde FitCare4U deden acht jongeren vanaf 12 jaar mee.

Tijdens FitCare4U wordt door de jongeren gewerkt aan persoonlijke doelen die van te voren zijn vastgesteld. Denk aan activiteiten zoals aan- en uitkleden, transfers van een stoel naar een bed of auto, kunnen douchen, afstanden kunnen rijden of lopen, fietsen, maar ook leren lopen zonder te vallen en leren werkactiviteiten te kunnen uitvoeren. Dagelijks wordt er met deze doelen aan de slag gegaan tijdens survival- en sportactiviteiten (boom klimmen, ladder klimmen, over balk lopen of rijden, op het gras kunnen rijden/fietsen, vechtsport, boogschieten, kegelen), creatieve activiteiten (schilderen, bouwen), maar ook tijdens alledaagse activiteiten waarbij de jongeren  min of meer afhankelijk zijn van anderen of hulpmiddelen. Tijdens het FitCare4U programma is er per deelnemer één enthousiaste professionele begeleider betrokken. Deelnemers slapen, net als de begeleiders, op het terrein van Adelante in Valkenburg a/d Geul.

Eugène Rameckers (kinderfysiotherapeut en senior onderzoeker) vertelt: “Het programma gaat uit van het principe dat we gedurende de gehele dag alle momenten de jongeren uitdagen om zonder hulp te lopen, staan of actief te zitten zonder steun. Dit maakt dat de jongeren alle activiteiten zoveel mogelijk zelfstandig uitvoeren.” Hij vervolgt: ”We hebben nu de vijfde groep gedraaid en in totaal ongeveer veertig jongeren in FitCare4U gezien. Wat deze keer nieuw was, was dat we 70 à 80 uur trainen in twee weken, waar we eerst drie weken over deden. Dit realiseren we door twee weekenden door te gaan en in totaal  15 dagen te oefenen. Tevens hebben we drie dagen samen met de ouders vormgeven, waardoor de jongeren de kans kregen om te laten zien wat ze geleerd hebben. Zo konden ouders letterlijk zien wat hun kind zelfstandig kan en wat zij thuis niet meer hoeven te doen. Op de laatste dag bespraken we met de ouders heel concreet hun plan van aanpak voor de tijd na FitCare4U en bereidden we de behandelaarsbespreking voor met het team jongeren.”

Eugène vervolgt: “Deze keer viel de eerste week in een normale schoolweek. In de ochtend hadden de jongeren les en in de middag en een deel van de avond werd er geoefend. In de tweede week was het herfstvakantie en konden we een vakantieprogramma draaien. Hierdoor konden de ouders er ook makkelijker bij zijn. De vernieuwde aanpak was erg succesvol. Ondanks dat er geen weekendpauze inzit ervaren we geen grotere vermoeidheid bij de jongeren of problemen thuis. De jongeren blijven in een therapieflow en laten mooie vorderingen zien op gebied van de zelfredzaamheid.”

Eugène: “Het mooiste verhaal van deze FitCare4U is dat een van onze jongeren, Mohamed, graag de transfer wilde leren van zijn rolstoel naar de auto om rijles mogelijk te maken. We hebben dit gekoppeld aan het oefenen van allerlei transfers naar stoelen, douchestoel, rolstoel, bed en auto’s met als klapper dat hij de transfer naar de lesauto ging maken en zijn eerste rijles kreeg. Dit werd onder groot applaus van alle deelnemers en begeleiders uitgevoerd en na een geslaagde rijles is hij zeer tevreden over zijn behaald doel en erg gemotiveerd om door te gaan. Het waren twee heel bijzondere weken.”

Het multidisciplinaire team van Adelante dat de jongeren begeleidde: Marcel Coenen, Maddy Munnecom, Lizette Theeuwen, Ingrid Meeuwsen, Cis Knols, Joop Dacier, Kevin Ruijters en Eugène Rameckers in samenwerking met veel pedagogische medewerkers, vrijwilligers en revalidatieartsen Peter Heuts en Ruud Roijen en manager Anne Janssen.

Bekijk de foto's van afgelopen FitCare4U in het fotoalbum rechtsboven. 

Wilt u meer weten over FitCare4U kijk dan hier. 

<toon alle berichten