Menu

Volwassenen met dyslexie krijgen hulp

12 mei 2016

Eén van de specialisaties van Adelante audiologie & communicatie is onderzoek en behandeling van kinderen met dyslexie. Echter volwassenen kunnen eveneens ernstige lees- en spellingsproblemen hebben. Daarom biedt Adelante audiologie & communicatie sinds kort ook hen een helpende hand. Voorlopig blijft de zorg beperkt tot diagnostiek en advies.

Hoewel Nederland een welvarend en ontwikkeld land is, is ongeveer 12% van de bevolking laaggeletterd. Met alle gevolgen van dien. Lees- en spellingsproblemen kunnen zelfs leiden tot een burn-out. 

Testprogramma
Om de lees-, spellings- en schrijfvaardigheden van volwassenen te beoordelen, heeft Adelante audiologie & communicatie een uitgebreid testprogramma. Belangrijke onderdelen daarvan zijn de Interactieve Dyslexietest Amsterdam Antwerpen (IDAA) en Gletchr voor gevorderd lezen en schrijven. De hulpvraag van een volwassene is anders dan die van een kind en daarom worden andere diagnostische middelen ingezet.

Advies en doorverwijzing
Hoewel kinderen bij Adelante audiologie & communicatie in aanmerking komen voor zowel diagnostiek en behandeling, zal deze zorgverlening voor volwassenen voorlopig beperkt blijven tot diagnostiek. Dit zal in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid veranderen. Momenteel volgt na diagnostiek alleen een advies en zo nodig een doorverwijzing.

Lees het volledige artikel

Volwassenen met dyslexie

<toon alle berichten