Menu

Symposium 'samenwerking en innovatie bij spasticiteit'

23 april 2018

Adelante organiseert op woensdag 27 juni a.s. van 13.00 – 18.00 uur een symposium met de titel 'samenwerking en innovatie bij spasticiteit' voor huisartsen, revalidatieartsen, neurologen, geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en physician assistans bij Adelante Revalidatiegeneeskunde locatie Venlo.

Verschillende centraal neurologische aandoeningen zoals hersenletsel, ruggenmergsyndromen en multiple sclerose kunnen gepaard gaan met het ontwikkelen van spasticiteit. Spasticiteit kan leiden tot pijnlijke contracturen, handfunctie- en loopproblemen, risico’s op vallen. Daarnaast kan spasticiteit ook in de chronische fase problemen geven.

Stepped Care
Als afdeling Adelante revalidatie streven wij naar een zorgproces spasticiteit gebaseerd op het Stepped Care model. Hierin krijgt de volwassen patiënt met hinderlijke spasticiteit de minst intensieve, maximaal effectieve zorg op de juiste plek in de keten. Het zorgproces kan daarmee aansluiten op de Triple Aim doelstelling die ook in Nederland steeds meer navolging vindt: verbeteren van kwaliteit van de zorg, verbeteren van de gezondheid en verlagen van de kosten. 

Doel
Het symposium heeft als doel de samenwerking en afstemming met verwijzers, paramedici en zorgverzekeraars hierover te verbeteren en de communicatie over dit onderwerp te helpen bevorderen.

Lees meer.

<toon alle berichten