Menu

Adelante stopt met behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie

17 mei 2018

Adelante ziet zich door een structurele daling van vergoedingen in de afgelopen jaren helaas genoodzaakt te stoppen met onderzoek naar en behandeling van Ernstig Enkelvoudige Dyslexie (EED) bij kinderen.

De vergoede dyslexiezorg voor kinderen met Ernstig Enkelvoudige Dyslexie (EED) valt sinds 1 januari 2015 onder de Jeugdwet. Gemeenten hebben vanaf dat moment de taak gekregen om deze zorg te organiseren en te financieren. Adelante heeft hiervoor contracten met alle gemeenten in Limburg en Zuid-Oost Brabant afgesloten. De afgelopen jaren zijn de vergoedingen voor EED-zorg echter drastisch gedaald en staan ze niet meer in verhouding tot de intensieve en  kwalitatieve zorg die Adelante biedt. De geboden vergoedingen zijn te laag om goede zorg te garanderen. Naast de strenge eisen die gesteld zijn aan de werkwijze en te volgen protocollen spelen ook de verschillen tussen de gemeenten, waar het gaat om administratieve voorschriften en handelingen, een rol bij de hoge kosten die gepaard gaan met EED-zorg.

Adelante betreurt het om deze  stap te moeten zetten maar wil per se niet inboeten op de  kwaliteit van zorg. “Het belangrijkste is dat kinderen via de Jeugdwet de hulp en kwalitatieve zorg krijgen die ze nodig hebben en verdienen. Dit kunnen wij met te lage tarieven helaas niet meer bieden”, aldus Henri Plagge, voorzitter Raad van Bestuur Adelante.

Adelante gaat met betreffende gemeenten bespreken hoe de EED-zorg aan de huidige cliënten zorgvuldig afgebouwd kan worden.  

<toon alle berichten