Menu

Onderzoeksproject ‘Taal in Zicht’

11 oktober 2021

Twintig jaar lang worden kinderen met (of een vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis (TOS)  in Nederland gevolgd. Waarom ontwikkelt het ene kind met TOS zich optimaal en het andere kind niet of minder?

In dit onderzoek wordt gekeken naar hoe kinderen met (een vermoeden van) TOS zich ontwikkelen op het gebied van taal. Maar ook op het gebied van sociaal-emotioneel functioneren, welbevinden, schoolse vaardigheden en later op de arbeidsmarkt.
Door kinderen gedurende lange tijd te volgen, kunnen we factoren die samenhangen met de ontwikkeling in en om het kind detecteren.

Uiteindelijk hopen we met dit project zicht te krijgen op vroege voorspellers voor de latere ontwikkeling van het kind. Als bekend is dat er een relatie bestaat tussen bepaalde kindkenmerken en problemen op latere leeftijd, kunnen we daar tijdens de behandeling al meer op inspelen. Zo kunnen we kinderen met TOS een zo goed mogelijk perspectief bieden. Zowel tijdens de behandeling als daarna.

Daarnaast zullen de data uit het project van grote waarde zijn voor onderzoek naar de lange termijn effecten van interventies. En daarmee ook voor kosten-effectiviteitsonderzoek (een goede verhouding tussen het bereik van het doel en de kosten).

Resultaten
De eerste resultaten van het project Taal in Zicht zijn gepubliceerd, zie hier het artikel. In dit project volgen we 600 kinderen met een (vermoeden van) TOS 20 jaar lang in hun ontwikkeling.

Meer informatie
Taal in Zicht is in oktober 2016 van start gegaan en wordt uitgevoerd door Adelante Audiologie & Communicatie, Auris, NSDSK, Kentalis en Pento. Meer informatie over het project: www.projecttaalinzicht.nl.

<toon alle berichten