Menu

Innovatieve revalidatietechnologie door Euregionale samenwerking

20 april 2021

In de afgelopen 3 jaar heeft intensieve Euregionale samenwerking in een netwerk van universiteiten, hogescholen, revalidatiecentra, living labs en bedrijven zich gericht op het stimuleren van innovatie en implementatie van complexe revalidatietechnologie. Dit heeft onder andere geleid tot oprichting van drie klinische testcentra in de Euregio. Deze centra vormen een inspirerende, praktijkgerichte omgeving om samen met patiënten nieuwe revalidatie-technologische producten en concepten te ontwikkelen, testen, onderzoeken en valideren.

Tijdens een afsluitend symposium op 20 april presenteerden klinische experts, organisaties en onderzoekers gezamenlijke ideeën, ontwikkelingen en producten op het gebied van revalidatietechnologie. Deze zijn de afgelopen 3 jaar in co-creatie via het zogenaamde i2-CoRT-netwerk* ontwikkeld om de revalidatie verdere meerwaarde te geven. Zo is bijvoorbeeld gewerkt aan nieuwe robotica- en sensortechnologie-ondersteunde revalidatiebehandelvormen voor patiënten. Een mooi voorbeeld hiervan is een robotsysteem dat gebruikt wordt in de kernindustrie, aangepast is voor het trainen van de armfunctie van mensen na een beroerte.

Voor de toekomst zijn plannen uitgewerkt om dit Euregionale netwerk en de testcentra voort te zetten en uit te breiden. Ook worden samenwerkingen voorbereid met lokale en (EU-)regionale overheden om het ondernemerschap, bedrijvigheid en werkgelegenheid op het gebied van revalidatietechnologie in de (EU-)regio te bevorderen. Daarnaast verwachten we in de toekomst met de huidige èn nieuwe partners verder te kunnen werken aan het ontwikkelen en verbeteren van revalidatie-technologische oplossingen voor patiënten en hun behandelaren en nieuwe technologieën adequaat te kunnen implementeren.

Technologische innovaties zoals robots en sensoren maar ook nieuwe materialen en productieprocessen bieden veel mogelijkheden in de revalidatie. Ze kunnen bijvoorbeeld de patiënt beter helpen bij thuistraining of beter ondersteunen in het dagelijks leven. Zo is gewerkt aan sensortechnologie waarmee in de toekomst beoordeeld kan worden hoe goed patiënten hun oefeningen uitvoeren, ook in de thuissituatie. Daarnaast kunnen deze innovaties mogelijk kostenbesparend zijn in de patiëntbehandeling.

* Het Euregionale netwerk i2-CoRT (www.i2-CoRT.eu), waar Adelante deel van uitmaakt, verbindt gezondheidszorg, innovatie van revalidatietechnologie en wetenschappelijke kennis met de steun van het Interreg V-A Euregio Maas-Rijn-programma (www.interregemr.eu). Op 20 april was het afsluitend online symposium “Innovation and implementation of complex rehabilitation technology: state-of-the-art, ideas and solutions” georganiseerd voor professionals uit de revalidatiesector en de industrie.

<toon alle berichten