Menu

Jonge pijnpatiënten met hypermobiliteit functioneren beter na revalidatiebehandeling

23 april 2021

Angst voor pijn of het krijgen van blessures in combinatie met hypermobiliteit*1 kan van grote invloed zijn op het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven van jongeren met chronische pijn aan het bewegingsapparaat (CMP*). Hierdoor kunnen zij bijvoorbeeld minder sporten, verzuimen ze meer op school en hebben zij minder contact met vrienden. Dit ervaren zij als een enorme beperking. Beter kunnen functioneren ondanks de pijn is echter haalbaar voor jongeren met hypermobiliteit.

Door multidisciplinaire revalidatiebehandeling, waarin verschillende disciplines zoals een fysiotherapeut, een psycholoog, een ergotherapeut en een revalidatiearts samenwerken, kan de jongere weer beter lichamelijk en in het dagelijks leven functioneren. Hierdoor vermindert ook hun angst en onzekerheid om pijn of blessures te krijgen bij het ondernemen van activiteiten. Dat concludeert Thijs van Meulenbroek, fysiotherapeut en klinisch onderzoeker bij Adelante en promovendus aan de Universiteit Maastricht.

Bij het bepalen van de juiste behandeling is het belangrijk dat naast de lichamelijke factoren ook de psychische factoren, zoals angst en depressie, en sociale invloeden, zoals de rol van het gezin, worden meegenomen. Omdat jongeren zich in eerste instantie met hun klachten melden bij de huisarts of fysiotherapeut in de eerste lijn, is het vooral voor deze groep zorgprofessionals van belang al deze factoren in kaart te brengen zodat deze jongeren de juiste zorg op het juiste plek krijgen. Jongeren die weinig beperkingen ervaren en waar de psychische en sociale invloeden minimaal zijn, kunnen vaak door hun huisarts of therapeut begeleid worden om beter te functioneren met pijn. Jongeren die matige tot ernstige beperkingen ervaren en waarbij naast de lichamelijke ook de psychische en sociale factoren van invloed zijn, kunnen geholpen worden met de multidisciplinaire revalidatiebehandeling in de tweede of derde lijn. In deze op maat gemaakte revalidatieprogramma’s werken de diverse disciplines interdisciplinair gezamenlijk aan doelen om de jongeren te leren omgaan met pijn. Hierdoor kunnen zij weer meer activiteiten uitvoeren die voor hun belangrijke zijn, zoals het beoefenen van hun hobby, sporten en onderhouden van sociale contacten.

Over Thijs van Meulenbroek
Thijs van Meulenbroek is fysiotherapeut bij Adelante, locatie MUMC+, waar hij o.a. jongeren met chronische pijn begeleidt die eveneens hypermobiel zijn. Daarnaast is hij onderzoeker bij Adelante Kenniscentrum en de Universiteit Maastricht. Thijs van Meulenbroek promoveert vandaag aan de Universiteit Maastricht.

*1 Hypermobiliteit: lenigheid van gewrichten doordat gewrichtsbanden en pezen te soepel zijn
*2 Chronische musculoskeletale pijn: pijn aan botten, gewrichten, spieren, gewrichtsbanden

<toon alle berichten