Menu

Cliëntenraad Adelante... een terugblik

29 april 2022

Adelante vindt medezeggenschap van cliënten belangrijk omdat het bijdraagt aan goede zorgverlening. 

De leden van de raad zijn (ex-)cliënt of familielid van een cliënt. De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven volgens de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). Ze overleggen regelmatig met de Raad van Bestuur over alle onderwerpen die voor onze cliënten van belang zijn. Zo ook in 2021.

In het afgelopen jaar vonden de vergaderingen noodgedwongen online plaats via Teams maar dat heeft de raad niet weerhouden om een actieve bijdrage te leveren. In het document “Terugblik Cliëntenraad” een overzicht van alle activiteiten en bijdragen in 2021.

Heeft u een vraag voor de cliëntenraad? Neem contact op via clientenraad@adelante-zorggroep.nl 

 

<toon alle berichten