Menu

Opening Breincafé 2.0 in Maastricht

2 maart 2023

Nieuwe ontmoetingsplek en lotgenotencontact voor mensen met hersenletsel en naasten.
Op woensdag 8 maart opent wethouder Wmo, mevrouw Bastiaans, om 19.30 uur het nieuwe Breincafé in Koffiehuis ‘Ut Heegeneerke’ (Buurtcentrum de Boeckel in Maastricht).

In het breincafé kunnen mensen met (niet aangeboren) hersenletsel (NAH) en hun partners, kinderen en/of vrienden elkaar één keer per maand informeel ontmoeten, hun hart luchten en herkenning en erkenning vinden. Verschillende thema’s komen aan bod en desgewenst is er een spreker over een actueel onderwerp.

Meedenken en samen vormgeven

Voor de opening in Maastricht is een gevarieerd programma opgesteld. De aanwezigen worden, naast het bijwonen van de officiële opening en introductie van de gastheren/-vrouw, uitgenodigd om mee te denken over interessante onderwerpen voor en de invulling van dit en andere nieuwe breincafés die op diverse plekken in Limburg in ontwikkeling zijn. Samen wordt bepaald hoe het programma van 2023 eruit gaat zien.

 Samenwerking formele en informele zorg

Het breincafé 2.0 is de opvolger van eerdere breincafés in Limburg die enkele jaren geleden door corona en een daling in het aantal bezoekers ophielden te bestaan. De behoefte aan lotgenotencontact blijft echter onverminderd groot voor mensen met hersenletsel en hun naasten. In Maastricht wordt nu het eerste nieuwe breincafé geopend. Mooi aan deze nieuwe opzet is dat het een samenwerking is tussen een aantal organisaties uit zowel de formele als informele zorg in Limburg. Er zijn vier kartrekkers die zorgen voor de organisatorische aspecten en inbreng van deskundigheid: Adelante Zorggroep, Burgerkracht Limburg, Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl en SGL. Andere deelnemers zijn Punt Welzijn, Incluzio, Stichting Breintrein, CVA coördinatoren ziekenhuizen, Envida, Steunpunt Mantelzorg Zuid, MEE Zuid-Limburg en Libra Groep.

De breincafés zelf worden begeleid door ervaringsdeskundigen én een professional op de achtergrond.

Programma

19.30 uur      Welkomstwoord door Priscilla Janssen-van Elburg, voorzitter van patiëntenvereniging Hersenletsel.nl regio Limburg

Introductie van de gastheren/gastvrouw (ervaringsdeskundigen)

Officiële opening door mevrouw Bastiaans, wethouder Wmo van gemeente Maastricht

20.00 uur      Pauze

20.15 uur      In gesprek met ervaringsdeskundigen: samen vaststellen van het programma van Breincafé 2.0 voor 2023

21.00 uur      Samenvatting, afspraken en afsluiting

 

Datum:         Woensdag 8 maart 2023

Tijd:             19.30 - 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Locatie:        Koffiehuis Ut Heegeneerke (Buurtcentrum de Boeckel), Roserije 410 in Maastricht

 

Informatie over de breincafés is altijd terug te vinden op www.sgl-zorg.nl en www.hersenletsel.nlOok kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Mariëlle Kurvers van SGL via mkurvers@sgl-zorg.nl.

<toon alle berichten