Menu

Samenwerking Adelante & HOZL: huisarts kan patiënt met pijnklachten rechtstreeks naar Adelante verwijzen voor adviesconsult

30 maart 2023

Menig huisarts, praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ) en patiënt zal zich herkennen in de frustraties die gepaard gaan met de behandelresultaten bij chronische pijnklachten.

De trajecten met deze patiënten hebben vaak een lang en grillig verloop waarbij onder de streep weinig concrete en helpende resultaten worden behaald. Vaak wordt de patiënt veelvuldig verwezen in het (para)medische en alternatieve circuit, zonder dat dit leidt tot het gewenste resultaat. De patiënt mist continuïteit van zorg, voelt zich vaak onvoldoende geholpen en mist concrete tools die helpen bij het omgaan met chronische pijn.

Deze signalen hebben geleid tot een nieuw zorgconcept binnen de anderhalvelijnszorg: het adviesconsult van een revalidatiearts. Vanaf 1 april a.s. kunnen huisartsen en praktijkondersteuners patiënten die langer dan 3 maanden klachten hebben aan het houdings-en bewegingsapparaat doorsturen voor een éénmalig adviesconsult bij een revalidatiearts of physician assistant gespecialiseerd in chronische pijnklachten binnen Adelante.

Het doel is patiënten met chronische pijnklachten aan het houdings-en bewegingsapparaat sneller op de juiste plek de juiste zorg te bieden. Degenen die hiervoor in aanmerking komen hebben het medisch traject gericht op verklaren en oplossen van de pijn afgesloten en staan open  voor verbeteren functioneren met pijn.

Het initiatief is ontstaan in samenwerking tussen de Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL) en Adelante en is bedoeld voor de huisartsen in de regio Oostelijk Zuid-Limburg. Geïnteresseerden kunnen het webinar van 1 maart hierover teruggekeken. In de regio Maastricht Heuvelland participeert Adelante al een aantal jaren in de Stadspoli, een samenwerkingsverband tussen Huisartsen Maastricht-Heuvelland, ZIO en Maastricht UMC+.

Wat levert dit op voor de huisartsenpraktijk?

Allereerst betekent deze ontwikkeling dat er geen sprake meer is van onnodige verwijzingen naar de tweede lijn. Er is een directe link met specialisten van Adelante onder regie van de huisarts. Huisarts en POH-GGZ kunnen na een afspraak met de patiënt rechtstreeks een adviesconsult aanvragen bij Adelante.

Na het adviesconsult ontvangt de huisarts en/of POH GGZ een schriftelijke rapportage met daarin een advies met de passende vervolgstappen voor de patiënt.

Wat levert het op voor de patiënt?

Voor de patiënt met chronische pijnklachten gaat dit nieuwe zorgconcept om een andere benadering. De huidige manier van werken binnen de zorg is vooral gericht op pijn verklaren en oplossen (biomedisch model). Het doel van deze nieuwe manier van werken is om de patiënt bereid te vinden anders om te gaan met de pijn waardoor de patiënt beter gaat functioneren en participeren met de pijnklachten (biopsychosociaal model).   

Toekomstige ontwikkelingen

Om de zorg voor chronische pijnpatiënten in de keten te optimaliseren wordt momenteel het  Multidisciplinair Eerstelijns Revalidatietraject (MER) ontwikkeld. Binnen dit traject werkt de Verpleegkundig Specialist GGZ samen met de fysiotherapeut binnen de eerste lijn. Binnenkort volgt meer informatie over de inhoud van dit traject en de manier waarop hier naar verwezen kan worden.

Foto vlnr: Jasper Trietsch (huisarts), Paul Kurvers (beleidsadviseur Adelante), Mario Geilen (physician assistant Adelante)

<toon alle berichten