Menu

Innovatie

Adelante volgt nauwgezet de laatste ontwikkelingen en veranderingen in de revalidatiezorg. Op alle fronten wordt gewerkt aan verbetering en innovatie van het zorgaanbod en –proces. Cliënten van Adelante kunnen erop rekenen dat ze behandeld worden volgens de laatste inzichten uit wetenschap en praktijk.

 

Innovatieprojecten

i2-CoRT ERGOS 2 Worksimulator
Ergos

i2-CoRT brings together state-of-the-art knowledge & experience of rehabilitation centres, knowledge centres, (SME) businesses, healthcare sector organizations and patients (organizations) in order to promote and accelerate rehabilitation technology innovation and implementation.
Lees meer

Met de ERGOS wordt de fysieke belastbaarheid van een cliënt gemeten. Het onderzoeksresultaat stelt de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, personeelsfunctionaris maar vooral ook de cliënt in staat beter in te schatten wat de belastbaarheid is in relatie tot arbeid.
Lees meer
   
Therapeutisch speelgoed Woontrainen
Therapeutisch Speelgoed Woontrainen
Het project therapeutisch speelgoed heeft als doel de kinderen met arm hand problemen meer mogelijkheden te geven om belangrijke dagelijkse activiteiten te oefenen in de therapie en thuissituatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van serious gaming.
Lees meer
Het concept woontrainen is ontwikkeld voor jongvolwassenen in de leeftijd van 17 tot 30 jaar met een lichamelijke of meervoudige beperking. Hierbij worden zij begeleid naar een zo zelfstandig mogelijk leven op het gebied van wonen, werken en vrije tijd.
Lees meer
   
Slimme zitmat voor rolstoelgebruikers FitCare4U
Slimme zitmat 3P6A2107 350X233
De slimme zitmat geeft de cliënt inzicht in risicofactoren van doorzitwonden. Hierdoor kan de cliënt zijn of haar zitgedrag aanpassen.

Lees meer
Met FitCare4U stimuleert Adelante jongeren met een beperking in hun zelfredzaamheid. Drie weken lang volgen jongeren intenstieve training in de vorm van sport, spel en oefeningen gericht op hun persoonlijke doelen. Dit blijkt een succesvolle aanpak!
Lees meer
   
Het behandelplein De SaeboGlove
Behandelplein Foto 1 Saeboglove
Steeds meer wordt het belang van een ‘healing environment’ in de zorg erkend. Het behandelplein wordt dan ook een positieve omgeving waarin het proces van herstel naar optimale participatie op een zo natuurlijk mogelijke manier kan plaatsvinden. Elke cliënt werkt in zijn of haar tempo aan de eigen einddoelen, optimaal gestimuleerd door een dynamische oefenomgeving.
Lees meer
Veel cliënten met een dwarslaesie of hersenletsel ervaren problemen met hun arm-handfunctie in het dagelijks functioneren. Het verbeteren van de arm-hand functie vraagt een intensieve taakgerichte training. Een nieuw hulpmiddel - de SaeboGlove - lijkt een effectieve aanvulling op deze training.

Lees meer
   
CVA Stepped Care Unit  
CVA Stepped Care Unit

De CVA Stepped Care Unit biedt hoogwaardige CVA-zorg in de regio. Het is een mooi resultaat van de samenwerking tussen de revalidatie van Adelante en de geriatrische verpleeghuiszorg van Cicero Zorggroep.

Lees meer

CReATe: Chirurgie en Revalidatiebehandeling voor mensen met Arm-handfunctieproblemen ten gevolge van een Tetraplegie

Lees meer

 

Volgende pagina