Menu

Woontrainen

Woontrainen is de ideale tussenstap voor wie de stap van thuis naar zelfstandig wonen (nog) te groot is.

Een eigen leven opbouwen

Het is een natuurlijk proces dat jongeren zich in de pubertijd willen losmaken van ouders en een eigen leven willen opbouwen, ook als er sprake is van een beperking of gezondheidsprobleem. De mogelijkheden daartoe zijn echter beperkt terwijl begeleiding of verzorging nodig blijft, ook in de toekomst. Veel jongeren blijven daarom thuis bij hun ouders wonen, terwijl dit voor de ontwikkeling van de jongere en soms ook voor de ouders niet ideaal is. Bij Adelante woontrainen leren de jongeren zelfstandig te leven en eigen keuzes te maken. Aandacht wordt besteed aan het aanleren van huishoudelijke vaardigheden (schoonmaken, koken, wassen en strijken), omgaan met geld en goede zelfverzorging. Verder wordt aandacht besteed aan het leggen van sociale contacten, dagbesteding, sport en vrijetijdbesteding. De jongeren ontdekken zelf waar hun talenten, competenties en leerpunten liggen met het oog op zelfstandig wonen. Door van elkaar en met elkaar te leren in een eigen “villa” worden de jongeren op een praktische manier daarin begeleid. Al lerende wordt bepaald welke woonomgeving in de toekomst het meest geschikt is en welke ondersteuning hierbij nodig is. 

Villa Franca

In Heerlen en Geleen gebeurt woontrainen in Villa Franca. Een locatie in Roermond staat voor het jaar 2015 op de planning.  De jongere heeft een eigen kamer samen met een aantal andere medebewoners. Daarbij is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Deze periode van woontrainen duurt 1 jaar met een uitloop tot 2 jaar.

Meer informatie: www.adelantehelptvooruit.nl