Menu

Andere projecten

Naast onze expertisegebieden doen we ook ander onderzoek. Zoals bijvoorbeeld dwarslaesie. Daar doen we in ons Armhand Expertisecentrum onder andere onderzoek naar, maar de armen / handen zijn maar één aspect bij dwarslaesie. Dit geldt voor alle diagnoses.

Inhoud van deze pagina

Naam project: Act-Active
Vraagstelling:

  1. Are (changes in) physical activity levels and fitness levels in spinal cord injured subjects related?
  2. Are (changes in) physical activity levels and/or fitness levels determinants of (changes in) anthropometry, metabolic fitness, fatigue, secondary complications, pain, and depression in spinal cord injured subjects? 
  3. Are the contextual factors: self-efficacy, attitude, coping, social support, having an active lifestyle before injury, lesion characteristics, and work and living situation determinants of (changes in) physical activity level in spinal cord injured subject

Lees meer

 

Naam project: COndensed client-centred Modular Spinal cord rehabilitation Service (CoMoSS)
Vraagstelling:
The aim of this project is to assess the effects on functional health status, quality of life, satisfaction of care, level of participation, and cost effectiveness of a compact patient-oriented modular rehabilitation program for persons with spinal cord injury on the basis of a cohort study.

Lees meer

 

Naam project: Empowerment in de revalidatie: ZELF DOEN en POWER
Beschrijving:
ZELF DOEN: Eigen regie en zelfmanagement tijdens en na de dwarslaesierevalidatie in Nederland
POWER: gezinsgerichte revalidatie voor revalidanten met amputatie, niet aangeboren hersenletsel, dwarslaesie en hun naasten. 

Lees meer

 

Naam project: Optimal pre-surgical management for persons who undergo spinal fusion surgery – Incorporating an evidence based rehabilitation approach in a randomized Controlled Clinical Trail.
Vraagstelling: The overall purpose of the study is to investigate if cognitive behavioral therapy (CBT) with focus on reducing fear and psychological distress before surgery will improve functioning and  health related quality of life more after surgery for degenerative  spinal disorders as compared to usual care.

Lees meer

 

Naam Project: Participation of children with a physical disability: Parents’ actions, challenges, and needs from a family-centered service perspective
Beschrijving: Het onderzoek, dat in maart 2010 van start is gegaan, is allereerst verricht twee literatuuronderzoeken gevolgd door drie empirische studies. Een dwarsdoorsnede studie (2012/2013) met behulp van een checklist zal leiden tot een overzicht van de soort ondersteuningsbehoeften van ouders met een kind met een lichamelijke beperking en de relatie tussen deze behoeften en de kenmerken van het gezin en het kind. Een tweede (fenomenologische - 2013) kwalitatieve studie wordt ingezet  om de percepties, ervaringen en expertise van ouders te begrijpen in relatie tot de sociale participatie van hun kind. In deze studie worden diepte-interviews uitgevoerd. De derde studie is een (narratief - 2014) kwalitatief onderzoek naar de vroegere ervaringen op het gebied van sociale participatie bij jong volwassenen met een lichamelijke beperking.

Lees meer

 

Naam project: Patiëntspecifiek meten in de zorg
Vraagstelling: Het verhelderen van de hulpvraag met behulp van individugerichte meetinstrumenten in de eerstelijnsgezondheidszorg. Wat is er in de literatuur bekend over de kenmerken en hanteerbaarheid van de diagnoseonafhankelijke individugerichte meetinstrumenten COPM, PSK/PSFS en GAS? Op welke wijze kan het gebruik van afnameprotocollen en scoringsmethoden bij individugerichte meetinstrumenten vormgegeven worden, zodat ze aangepast kunnen worden aan de specifieke situatie van de cliënt? En hoe kan dit het beste geïmplementeerd worden? Wat is het effect van het gebruik van de individugerichte meetinstrumenten op de wijze waarop de hulpvraag verhelderd en gescoord wordt volgens cliënten en paramedici in de eerste lijn?

Lees meer

 

Naam project: Vroege detectie van drukwonden bij personen met een complete dwarslaesie 
Beschrijving: Personen met een dwarslaesie hebben een verhoogd risico op het verkrijgen van drukwonden vanwege hun verminderde mobiliteit en sensatie. De eerste stap in het behandelen van een drukwond is het ontlasten van de wond, wat ervoor kan zorgen dat een persoon met een dwarslaesie gebonden wordt aan bed. Dit zou voorkomen kunnen worden door drukwonden in een eerder stadium te detecteren en te behandelen. De eerste stap in een vroege detectiemethode is het monitoren van hoog-risico individuen. Als monitoren een indicatie geeft dat er een drukwond aan het ontwikkelen is kunnen andere diagnostische middelen (bijvoorbeeld fMRI of ultrageluid) ingezet worden om het risico gebied te bepalen. Het doel van dit onderzoek is om van verschillende biomarkers te bepalen of zij geschikt zijn voor een monitoringsmethode. De hypothese is dat door de degradatie van zachte weefsels (bijvoorbeeld huid en spier) biomarkers vrijkomen die opgenomen worden in de bloedbaan en vervolgens verhoogd uitgescheiden worden via de urine. In deze studie wordt gekeken of een dergelijke verhoging ontstaat voor verschillende markers. 

Lees meer

 

Naam project: WikiTherapy, collaborative value creation through embodied programmable therapy
Vraagstelling: How can domain specialists in knowledge intensive domains become actively involved in a co-creation process of product and service combinations implemented upon non conventional interactive platforms like robots and tangible interactive systems?

Lees meer