Menu

Onderzoekers

Inhoud van deze pagina

Bij Adelante

 • V.A.E. (Vera) Baadjou

  MSc V.A.E. (Vera) Baadjou • PhD S. (Simone) Sep

  Onderzoekscoördinator hersenletselrevalidatie

  Expertise
  Cognitief functioneren
  Hersenletsel
  Hart- en vaatziekten
  Diabetes
  Vrouwengezondheid
  Klinische epidemiologie

  Interesse
  Revalidatie na hersenletsel
  Getrapte zorg (stepped care)
  Psychosociaal en cognitief functioneren
  Neurologische gevolgen van hersenletsel
  Participatie
  Kwaliteit van leven

  Ambitie
  De kwaliteit van de revalidatiezorg na hersenletsel bevorderen door beleid, onderzoek en praktijk te integreren in het kennisnetwerk waarin de medisch-specialistische zorg na hersenletsel plaatsvindt.

  Meer informatie
  https://www.researchgate.net/profile/Simone_Sep

Bij Adelante en Universiteit Maastricht

 • Laura Beckers

  Laura Beckers

  Promovendus

  Expertise
  Onderzoek cerebrale parese
  Onderzoek arm-/handvaardigheid

  Interesse
  Kinderrevalidatie
  Gezinsgerichte revalidatie
  Mixed methods onderzoek

  Ambitie
  Door middel van innovatieve onderzoeksmethoden komen tot effectieve en bruikbare gezinsgerichte behandelprogramma’s voor kinderen met een lichamelijke beperking en hun ouders.

  Meer informatie

  https://www.researchgate.net/profile/Laura_Beckers

  http://www.caphri.nl/profile/laura.beckers

 • Lieke Brauers

  Junior onderzoeker

  Expertise
  Onderzoek Kinderrevalidatie
  Onderzoek Arm-handvaardigheid
  Onderzoek Cerebrale Parese

  Interesse
  Kinderrevalidatie
  Kracht en vermoeidheid bij Cerebrale Parese

  Ambitie
  Starten van een promotietraject naar kracht en vermoeidheid bij kinderen met Cerebrale Parese

 • R.F.F. (Rilana) Cima

  Dr. R.F.F. (Rilana) Cima

 • Han Franck

  Ergotherapeut / klinisch onderzoeker

  Expertise  
  Onderzoek en behandeling van mensen die ten gevolge van een paretische arm en hand problemen ondervinden in het dagelijks leven.

  Interesse
  Het zo efficiënt mogelijk revalideren van mensen met een paretische arm en hand.

  Ambitie 
  Combinatie therapeut en klinisch onderzoeker met het accent op disseminatie van kennis en vaardigheden nationaal en internationaal. Uiteindelijk doel: het opzetten van een platform waarop het uitwisselen van kennis en vaardigheden met collega’s wereldwijd eenvoudig kan worden toegepast. Dit om te komen tot meer efficiënte behandelmethoden voor deze doelgroep. 

 • Thomas Fuller

  Promovendus

  Expertise
  Tinnitus
  Cognitieve gedragstherapie

  Interesse
  Exposure therapie 

  Ambitie
  Verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van de psychologische behandeling van mensen met chronische aandoeningen.

  Meer informatie
  https://www.researchgate.net/profile/Thomas_Fuller3

 • Ir. Richard Geers

  Medisch technoloog & Secretaris MEC

  Expertise
  Medische elektrotechniek
  Revalidatietechnologie
  Mechatronica
  Signaalanalyse
  Programmeren (Matlab, C++) 

  Interesse
  Robotica / Remote handling
  3D scanning en 3D printing
  VR en (Serious) Gaming in de revalidatie
  Sensortechnologie
  Ethiek

  Ambitie
  Verder ontwikkelen en implementeren van complexe technologie voor de verschillende vormen van revalidatiezorg.

  Meer informatie
  https://www.researchgate.net/profile/Richard_Geers

 • MSc Mellanie Geijen

  Junior onderzoeker

  Expertise
  Onderzoek kinderrevalidatie
  Onderzoek arm-hand vaardigheid bij kinderen met Cerebrale Parese

  Interesse
  Kinderrevalidatie
  Arm-hand kracht bij kinderen met Cerebrale Parese

  Ambitie
  Het starten van een promotietraject naar functionele krachtmeting bij kinderen met Cerebrale Parese

  Meer informatie
  http://www.researchgate.net/profile/Mellanie_Geijen

 • Marlies den Hollander

  Gedragstherapeut & promovendus

  Expertise
  Onderzoek pijn

  Interesse
  Pijnrevalidatie
  Pijn aan bewegingsapparaat
  Pijn-gerelateerde angst

  Ambitie
  Kennis uit de revalidatiebehandeling van onbegrepen chronische pijnklachten toepassen bij andere aandoeningen, zoals pijn na kanker en Complex Regionaal Pijn Syndroom Type 1.

  Meer informatie
  https://www.researchgate.net/profile/Marlies_Hollander

 • I.P.J. (Ivan) Huijnen

  Dr. I.P.J. (Ivan) Huijnen

  Sr. Onderzoeker & Projectleider NPL*

  Expertise
  Chronische pijn
  Revalidatie

  Interesse
  Chronische pijn
  Zorginnovatie
  Organisatie van zorg
  Fysiek functioneren patiënten met pijn en chronisch vermoeidheidssyndroom 

  Ambitie
  Bijdragen aan het verbeteren van de pijnrevalidatiezorg over de zorglijnen heen. 

  Meer informatie
  Caphri
  Researchgate


  *NPL = Netwerk Pijnrevalidatie Limburg

 • Y. (Yvonne) Janssen

  Dr. Y. (Yvonne) Janssen

 • A.J.A. (Albère) Köke

  Dr. A.J.A. (Albère) Köke

 • E.A.A. (Eugene) Rameckers

  Dr. E.A.A. (Eugene) Rameckers

 • H.A.M. (Henk) Seelen

  Dr. H.A.M. (Henk) Seelen

 • I. (Inge) Timmers

  Dr. I. (Inge) Timmers

 • J.A.M.C.F. (Jeanine) Verbunt

  Prof. Dr. J.A.M.C.F. (Jeanine) Verbunt

Bij Universiteit Maastricht

 • C. (Carolien) Dekker

  MSc C. (Carolien) Dekker

 • R.M.A. (Reni) van Erp

  MSc R.M.A. (Reni) van Erp

 • M.E.J.B. (Mariëlle) Goossens

  Dr. M.E.J.B. (Mariëlle) Goossens

 • I.P.J. (Ivan) Huijnen

  Dr. I.P.J. (Ivan) Huijnen

  Sr. Onderzoeker & Projectleider NPL*

  Expertise
  Chronische pijn
  Revalidatie

  Interesse
  Chronische pijn
  Zorginnovatie
  Organisatie van zorg
  Fysiek functioneren patiënten met pijn en chronisch vermoeidheidssyndroom 

  Ambitie
  Bijdragen aan het verbeteren van de pijnrevalidatiezorg over de zorglijnen heen. 

  Meer informatie
  Caphri
  Researchgate


  *NPL = Netwerk Pijnrevalidatie Limburg

 • J.R. (Jeroen) de Jong

  Dr. J.R. (Jeroen) de Jong

  Senior onderzoeker

  Expertise
  Bewegingswetenschappen
  Gedragstherapeut
  Pijn therapeut 

  Interesse
  Bewegingswetenschappen
  Gedragstherapie
  Onderzoek
  Doceren 

  Ambitie
  Een goede therapeut en onderzoeker te zijn, en een belangrijke bijdrage te kunnen leveren  aan de klinische revalidatiegeneeskunde, de behandeling van chronische pijn en onverklaarbare fysieke klachten. 

  Meer informative
  Caphri
  Researchgate