Menu

Onderzoekslijn complexe arm-handvaardigheidsproblematiek

Een van de vier expertisegebieden van Adelante is revalidatie bij complexe arm-handvaardigheidproblematiek. Dit is een diagnoseoverstijgend onderwerp in zorg, onderzoek en kennisoverdracht. Adelante en haar samenwerkingspartners hebben zéér veel expertise op het gebied van (gestoorde) armen handfunctie en (gestoorde) arm-handvaardigheid. Om deze expertise te bundelen in wetenschappelijk onderzoek is de onderzoekslijn GRASP (General Reacquisition of Arm-hand Skill Performance) ontstaan.

Doel van GRASP is de ontwikkeling van een expertisecentrum voor complexe arm- en handvaardigheidproblematiek, waarin hoogstaande klinische expertise en wetenschappelijk onderzoek gefaciliteerd wordt.

Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door Johanna Kinderfonds.

 

Projecten complexe arm-handvaardigheidsproblematiek bij volwassenen en kinderen

CReATe SAEBOglove

Chirurgie en Revalidatiebehandeling voor mensen met Arm-handfunctieproblemen ten gevolge van een Tetraplegie.
Lees meer

Evaluatie van gebruik van functionele handorthese SAEBOglove bij mensen met ernstig beperkte handfunctie in het subacute stadium na een CVA.
Lees meer
CO-AD TOAST-CP
De effectiviteit van twee nieuw te ontwikkelen thuis-oefenprotocollen.
Lees meer
Heeft functionele krachttraining voor de bovenste extremiteit effect op de kracht en uitvoeren van dagelijkse activiteiten?
Lees meer

Overzicht van alle projecten uit de onderzoekslijn complexe arm-handvaardigheidsproblematiek.