Menu

TOAST-CP

Inhoud van deze pagina

Naam project: TOAST-CP
Projectleider: Rameckers E.
Projectgroep: Rameckers E., Smeets R., Janssen-Potten Y.
Looptijd: november 2014 - november 2017
Samenwerking en deelnemende instituten: Beetsterzwaag, UMCG, Vogellanden, Via Reva, Groot Klimmendaal, Tolbrug, Adelante, Revant, Libra Zorggroep.
Vraagstelling: Heeft functionele krachttraining voor de bovenste extremiteit effect op de kracht en uitvoeren van dagelijkse activiteiten?
Methode: multicenter RCT
Achtergrond: Gebaseerd op wetenschappelijke evidentie en de laatste klinische inzichten is een veelbelovende en innovatieve aanpak ontwikkeld om bimanuele vaardigheden van kinderen met een spastische Cerebrale Parese (CP) te verbeteren: TOAST-CP (Task-Oriented Arm Strength Training). TOAST-CP is een taakgeoriënteerde spierkrachttraining voor de bovenste extremiteit van kinderen met CP.
Doel: Het doel van het huidige onderzoek is, bepalen of TOAST-CP leidt tot een verbeterde inzetbaarheid van de aangedane arm en hand bij kinderen met een unilaterale spastische CP tijdens ADL, spel, vrije tijd en school.
Methode: Een multicenter randomized controlled trial, waarbij 60 kinderen met een spastische CP, in de leeftijd van 8-18 jaar, geïncludeerd zullen worden, wordt gebruikt om de effectiviteit van TOAST-CP te evalueren. De deelnemers zullen gerekruteerd worden in revalidatiecentra. Geschikte kandidaten zullen at random toegewezen worden aan een van de volgende condities: 1) de interventiegroep: TOAST-CP of 2) de controle groep: manuele vaardigheidstraining (usual care).
Interventie: De kinderen in de interventiegroep zullen het TOAST-CP programma volgen, een krachttrainingsprogramma voor de bovenste extremiteit waarbij de principes van krachttraining strikt zullen worden toegepast, maar waarbij de oefeningen taakgeoriënteerd zullen zijn, gebaseerd op individuele behandeldoelen. De kinderen in de controlegroep krijgen manuele vaardigheidstraining zonder enige vorm van krachttraining. TOAST-CP bestaat uit individuele therapiesessies van 30 minuten, welke drie keer per week gegeven worden, gedurende 16 weken. De controle groep ontvangt manuele vaardigheidstraining in dezelfde frequentie, maar zonder enige vorm van krachttraining.
Uitkomstmaten: Metingen zullen verricht worden voor aanvang van de training, 8 weken na aanvang van de training, 16 weken na aanvang van de training (einde training) en op 3 en 6 maanden na afloop van de training. Primair doel van de training is het verbeteren van bimanuele vaardigheden tijdens ADL, spel, vrije tijd en school.
Discussie: De voorgestelde RCT is gericht op een leemte in de literatuur en in de revalidatie wat betreft kennis over het effect van krachttraining op het verbeteren van (bimanuele) vaardigheden bij kinderen met CP.
Stand van zaken: De studie is gestart en 30 kinderen zijn geincludeerd.
Financier: JKF, Revalidatiefonds, Stichting Vooruit, NutsOhra
Type onderzoek: RCT