Menu

Motorisch leren

Impliciet en expliciet motorisch leren in de neurologische revalidatie

Inhoud van deze pagina

Aanleiding

Bewegen is een belangrijk onderdeel van ons dagelijkse leven. Door een beroerte of andere neurologische aandoeningen kunnen bewegingen en motorische vaardigheden achteruit of zelfs helemaal verloren gaan. Het (opnieuw) leren en verbeteren van motorische vaardigheden is dan essentieel om autonoom te blijven of weer te worden. In de praktijk zijn er veel verschillende manieren om een motorische vaardigheid te leren.

Fysiotherapeuten en andere zorgprofessionals kunnen verbale, gedetailleerde uitleg geven (expliciet leren), of patiënten meer onbewust (impliciet) laten ervaren hoe ze beter kunnen bewegen door bijvoorbeeld het gebruik van een analogie of het aanpassen van de fysieke omgeving.

Inhoud

In dit project wordt onderzocht hoe fysiotherapeuten en andere zorgprofessionals patiënten in het (opnieuw) leren van bewegingen kunnen ondersteunen.

Doel en opzet

Het overkoepelende doel van het project is om therapeuten kennis en tools te bieden die het vorm geven van motorisch leren in de praktijk ondersteunen en onderbouwen. Het vertrekpunt hierbij vormt de indeling in meer impliciete (onbewuste) en meer expliciete (bewuste) vormen van motorisch leren.

Het project bestaat uit twee delen, een meer theoretisch en een meer praktisch deel:

  • Bundelen kennis en ontwikkeling raamwerk (theorie): In een Delphi-methode worden de kennis en ervaringen gebundeld van internationale experts op het gebied van motorisch leren. Daarnaast worden fysiotherapeuten werkzaam in de neurologische revalidatie gefilmd tijdens therapiesessies met patiënten en achteraf intensief bevraagd over de keuzes in de behandeling.
  • Toegepast onderzoek naar verbeteren van het lopen: De (meer impliciete) leerstrategieën analogie leren, foutloos leren en observationeel leren worden vervolgens onderzocht in twee toegepaste onderzoeken bij mensen met een beroerte.

Projectgroep

De projectgroep bestaat uit:

- Dr. Susy Braun (Zuyd Hogeschool/Universiteit Maastricht)
- Prof. Sandra Beurskens (Zuyd Hogeschool/Universiteit Maastricht)
- Dr. Sascha Rasquin (Adelante/Universiteit Maastricht)
- Prof. Rich Masters (University of Waikato, Nieuw Zeeland)