Menu

Voor&NAH

Sociaal-emotionele zelfmanagementondersteuning door ervaringsdeskundige vrijwilligers aan mensen met hersenletsel.

Inhoud van deze pagina

Aanleiding

De periode na het revalideren van een hersenletsel wordt door veel ex-cliënten als zwaar ervaren. Deze stap naar zelfstandigheid, zonder de hulp van professionals, blijkt vaak lastiger dan gedacht.

Begin 2019 is de Universiteit Maastricht samen met revalidatiecentrum Adelante en Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) een tweejarig project gestart gericht op de verbetering van de ondersteuning van deze doelgroep.

Inhoud

In het project wordt onderzocht of steun van ervaringsdeskundige vrijwilligers de cliënt met hersenletsel en zijn/haar partner na thuiskomst uit het revalidatiecentrum kan helpen met het vinden van een nieuwe balans in het dagelijks leven.

Doel en opzet

Het doel van het project is om het probleemoplossend vermogen van cliënten te bevorderen, zodat zij toekomstige problemen zelf kunnen aanpakken.

Het onderzoek bestaat uit vragenlijsten en interviews met zowel cliënten, partners, ervaringsdeskundigen als zorgprofessionals.

De vrijwilligers hebben een training zelfmanagement-coach ondergaan. Op dit moment vindt er al een vrijwilligersspreekuur plaats door de betrokken ervaringsdeskundige vrijwilligers. Bij gebleken succes zal deze aanpak voor toekomstige cliënten worden geborgd.

Projectgroep

De projectgroep bestaat uit:
- Milou Baumgartner-Dupuits, MSc
- Simone Sep, PhD
- Jeanine Verbunt, MD PhD
- Hans Bosma, PhD
- Jacques van Eijk, PhD