Menu

Individualised Technology and Robot-Assisted Virtual Learning Environment (I-TRAVLE)

Inhoud van deze pagina

Naam project: Individualised Technology and Robot-Assisted Virtual Learning Environment (I-TRAVLE)  www.i-travle.eu
Projectleider: Dr. P. Feys (UHasselt)
Projectgroep: Dr. P. Feys, Dr. H.A.M. Seelen, Ir. R.P.J. Geers, S. Stupar, Prof. .Dr. B.Op’t Einde, Prof.Dr. K. Coninx, V. Truyens, Ir. T. de Weyer
Looptijd: 2012-2014.
Samenwerkende en deelnemende instituten: Provinciale Hogeschool Limburg, Hasselt (B); Universiteit Hasselt, afdeling REVAL (B); Universiteit Hasselt, Expertisecentrum Digitale Media, Hasselt (B); Revalidatie en MS Kliniek, Overpelt (B); Adelante Kenniscentrum, Hoensbroek
Vraagstelling: In welke mate (orde grootte) leidt een intensief 6 weken durend trainingsregime, ondersteund door een gepersonaliseerd en zelfregulerend trainingssysteem, gebaseerd op robotica, sensortechnologie en virtuele trainingscontexten (I-Travle), tot verbetering van arm-handfunctie en arm-handvaardigheid bij mensen met lage of matige proximale schouder- en armspierkracht ten gevolge van MS of een CVA?
Methode: Technologie ontwikkeling; single arm prospective cohort study
Beschrijving: Dit vervolgproject op het InterregIV Revalidatierobotica-II project heeft als hoofddoelstellingen de eerder ontwikkelde robotondersteunde virtuele leeromgeving voor arm-handfunctie training bij mensen met MS of een CVA (i) via automatische aanpassingen te personaliseren aan de behoefte van de patiënt; (ii) te generaliseren zodat het trainingsconcept ook gebruikt kan worden met andere (kleinere) revalidatierobotica systemen; (iii) volledig autonoom te laten gebruiken door de patiënt voor therapeutisch verantwoorde en effectieve langdurige training.
Resultaat in 2014: Het I-Travle systeem is verder geoptimaliseerd t.a.v.
a) zelfregulatie op het gebied van trainingsintensiteit en
b) functie- en vaardigheidsondersteuning voor de bovenste extremiteit. Dit systeem is getest in twee zogenaamde “single arm prospective cohort studies” betreffende mensen met MS of een CVA.
Momenteel worden de data van deze studies geanalyseerd en enkele wetenschappelijke artikelen worden geschreven. Voorts is gewerkt aan het zogenaamde i-travle @home concept, waarbij thuistraining met systemen die het i-travle concept gebruiken, mogelijk wordt.
Financier: Interreg (EU); Provincie Limburg (NL & B), Adelante
Type onderzoek: Post doc