Menu

R-EPD, ICF, RAPP

Om in de organisatie een eenduidige en klantgerichte manier van werken te bevorderen is Adelante in 2012 als eerste revalidatiecentrum in Nederland overgestapt op het procesgerichte Elektronisch Patiënten Dossier voor de Revalidatiezorg (R-EPD). Adelante heeft dit gebaseerd op het classificatiemodel ICF en de communicatiemethodiek RAPP. Dit digitale instrument biedt een uniforme werkwijze en ondersteunt het interdisciplinaire behandelproces. Ook zorgt een goed ingericht R-EPD voor een betere communicatie tussen medici en behandelaren onderling én voor een betere communicatie met de cliënt. In combinatie met effectieve classificatiemodellen en communicatiemethodieken zorgt het R-EPD voor een kwaliteitsverbetering van de zorg.

Inhoud van deze pagina

 

Binnen de revalidatiezorg in Nederland en Europa wordt de zorg in toenemende mate ingericht op basis van de volgende uitgangspunten:

  • hulpvraaggericht werken
  • focus op participatie in de maatschappij
  • dialoog met de cliënt
  • interdisciplinair werken
  • resultaat- en doelgericht werken

Om aan deze uitgangspunten te kunnen voldoen maakt Adelante gebruik van internationale classificatiemodellen en communicatiemethodieken die hun meerwaarde voor de zorg hebben bewezen.

ICF (-CY)  

De International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) voor volwassenen en kinderen (Children & Youth, CY) is een internationaal classificatiemodel waarmee de mogelijkheden en problemen van de cliënt geclassificeerd kunnen worden. Niet de ziekte van de cliënt staat centraal, maar de gevolgen van deze ziekte voor het dagelijks functioneren. Het model, dat ontwikkeld is door de World Health Organisation (WHO), legt expliciete relaties tussen anatomische structuren, functies, activiteiten en participatie. Naast het in kaart brengen van de cliënt wordt hierbij ook de omgeving van de cliënt meegenomen. De ICF(-CY) classificatie kan participatiegericht denken en werken ondersteunen.

RAPP

Het Revalidatie Activiteiten & Participatie Profiel (RAPP) is een communicatiemodel dat zowel de communicatie met de cliënt als de interdisciplinaire teamcommunicatie bevordert (RAPP driehoek).

R-EPD 

Het Elektronisch Patiënten Dossier maakt het daarnaast mogelijk voor medici en behandelaren om patiënteninformatie digitaal op te slaan, te raadplegen en (intern) met elkaar te delen. Een goed ingericht EPD faciliteert de gewenste interdisciplinaire werkwijze en functioneert als hefboom om binnen de organisatie een eenduidige en klantgerichte manier van werken te bevorderen.

RAPP driehoek

Adelante Academie Rapp Schema