Menu

Hulpvraaggericht werken binnen R-EPD

Inhoud van deze pagina

Module hulpvraaggericht werken
In deze workshop komen de verschillen tussen aanbodgerichte, hulpvraaggestuurde en hulpvraaggerichte zorg aan bod. Diverse manieren om tot een goede inventarisatie van de hulpvraag te komen, worden besproken. Enkele daarvan worden ook concreet geoefend. De methode is gebaseerd op de ‘hypothetico-deductieve’ benadering (HOAC-model), die uitgaat van de hulpvraag van de cliënt. Dit concept wordt nader toegelicht en toegepast.

Doelstellingen

De deelnemer:

 • begrijpt de diverse gradaties van hulpvraaggericht werken
 • begrijpt het verschil in attitude tussen aanbodgericht en hulpvraaggericht werken
 • kent de verschillen tussen hulpvragen van de cliënt (‘Patiënt Problemen’) en problemen die de omgeving van de cliënt of de hulpverlener aangeven (‘Niet Patiënt Problemen’)
 • begrijpt welke plaats en welke waarde de hulpvraag heeft binnen de RAPP-methodiek
 • begrijpt de relatie tussen hulpvragen en doelstellingen kent en beheerst diverse manieren van hulpvraaginventarisatie (van empathisch luisteren tot instrumenteel in kaart brengen van de hulpvraag)
 • noteert de hulpvragen van de cliënt op correcte wijze
 • kent het concept van hypothetico-deductief denken, startend vanuit de hulpvragen van de cliënt

Didactische werkvormen

 • interactief responsiecollege
 • praktisch oefenen met rollenspel
 • praktisch oefenen met rapporteren
 • casuïstiek

Duur
2 tot 4 lesuren van 60 minuten

Aantal deelnemers
Maximaal 12 deelnemers per docent/groep; er zijn meerdere groepen mogelijk.