Menu

R-EPD invoeren - Masterclass voor management en beleidsmedewerkers

Voor een efficiënte kennismaking met de werkwijze van het R-EPD, de ICF (-CY) en het RAPP heeft Adelante een opleidingsprogramma samengesteld dat als totaalpakket maar ook in onderdelen gevolgd kan worden. Het hele proces van hulpvraaginventarisatie tot en met het formuleren van doelstellingen (conform een interdisciplinaire werkwijze) komen in de modules aan bod. Deze opzet maakt het mogelijk dat u het opleidingsprogramma kunt afstemmen op de wensen van uw organisatie. De aanpak is zeer praktijkgericht. Zo sluiten de opdrachten zo goed als mogelijk aan bij uw zorgpraktijk en Adelante verzorgt, indien gewenst, opleidingen in uw eigen zorgomgeving. Ook zijn er programma’s voor specifieke doelgroepen en kunt u na een van de twee basispakketten extra modules voor verdieping en specialisatie volgen.
Om u gericht voor te bereiden op de implementatie van een R-EPD binnen uw instelling biedt Adelante u een introductietraining aan in de vorm van een masterclass.

Inhoud van deze pagina

‘Key-personen’ van de zorgorganisatie krijgen in deze introductiecursus vanuit verschillende perspectieven (organisatorisch, inhoudelijk, ICT, etc.) informatie over het invoeren en werken met een Elektronisch Patiënten Dossier. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt behandeld wat een instelling kan verwachten van het R-EPD, ICF en RAPP. Wat er mogelijk is op het gebied van bij- en nascholing en wat Adelante hierbij voor de organisatie kan betekenen.

Indien u na het volgen van de masterclass’ interesse heeft in scholing door Adelante, kunnen wij met u een opleidingsprogramma op maat samenstellen gebaseerd op de specifieke situatie binnen uw instelling.

Als basis voor uw programma zijn de volgende twee basispakketten het vertrekpunt:

  1. Full Service trainings- en opleidingspakket
    Dit is een korte opleiding van drie dagdelen voor iedereen in de organisatie die met het elektronisch patiëntendossier gaat werken. Het eerste dagdeel bestaat uit een standaard kennismakingsprogramma met het ICF, RAPP en eventueel ook het R-EPD. Het tweede en derde dagdeel kan de instelling naar keuze invullen met andere modules (zie ‘bij- en nascholing’).
    Dit trainings- en opleidingspakket kunt u ‘full service’ afnemen. Adelante levert en begeleidt dan het totale pakket aan trainingen.
  2. Trainingsprogramma voor (interne) trainers
    U kunt er ook voor kiezen om de expertise van het trainings- en opleidingspakket in huis te halen door uw eigen trainers te trainen en te coachen volgens het zogenaamde ‘train de trainers principe’. Op deze wijze krijgt u de expertise in huis om uw mensen op te leiden. Ter ondersteuning van dit traject krijgt u een ‘toolbox’.

Na een van deze basispakketten heeft u de mogelijkheid tegen gereduceerd tarief losse modules af te nemen. Meer informatie hierover vindt u bij R-EPD Bijscholingsformules.