Menu

SMART doelstellingen formuleren

Inhoud van deze pagina

Module SMART doelen formuleren
Voor resultaat- en doelgericht werken is het formuleren van SMART-doelstellingen onontbeerlijk. In deze training worden de spelregels van het SMART formuleren van doelstellingen behandeld. Ook wordt het verschil tussen hoofddoelstellingen en behandeldoelstellingen besproken. Aan de hand van casuïstiek wordt vervolgens vooral veel geoefend. De relatie tussen de hulpvraag, het kernprobleem, bevorderende en belemmerende omstandigheden en de uiteindelijke doelstellingen komen hierbij expliciet aan bod.

Doelstellingen
De deelnemer:  

  • begrijpt de plaats en de waarde van het formuleren van doelstellingen binnen de RAPP-methodiek
  • begrijpt de relatie tussen hulpvraag, kernprobleem, bevorderende en belemmerende omstandigheden en de uiteindelijke doelstelling
  • begrijpt het verschil tussen hoofddoelstelling en behandeldoelstelling
  • kent de betekenis van de letters van ‘SMART’
  • past de ‘spelregels’ voor het formuleren van doelstellingen toe
  • formuleert SMART-doelstellingen volgens de regels, rekening houdend met de andere informatie uit de casuïstiek

Didactische werkvormen

  • Interactief responsiecollege
  • Praktisch oefenen aan de hand van casuïstiek

Duur
4 lesuren van 60 minuten

Aantal deelnemers
Maximaal 12 deelnemers per docent/groep; er zijn meerdere groepen mogelijk.