Menu

Over Adelante

Adelante is een zorggroep met volwassenenrevalidatie & arbeidsre-integratie, kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen en audiologie & communicatie als kernactiviteiten.

Ons motto is: haal het beste uit jezelf. Samen met onze cliënt richten we ons niet op zijn of haar beperkingen, maar op de mogelijkheden: wat kan er nog wèl. Wij beloven het beste uit onszelf en onze cliënten te halen om de grenzen van het haalbare zo ver mogelijk op te rekken.

Inhoud van deze pagina

Sfeer proeven bij Adelante

Strategisch beleidsplan 2017-2019

Het strategisch beleidsplan is een drijfveer om samen, met z’n allen, het maximale uit onszelf te blijven halen en onze grenzen te blijven verleggen. Met de blik gericht op morgen, de toekomst. Doorgaan en het beste uit onszelf en onze cliënten halen. Dat is precies waar Adelante voor staat! Lees en bekijk ons digitale strategisch beleidsplan 2017-2019 door op onderstaande afbeelding te klikken. 

Missie

Adelante helpt kinderen en volwassenen die kampen met de gevolgen van een ziekte, aandoening of ongeval bij het herstel van functioneren en participatie.

Adelante betekent ‘vooruit!’ in het Spaans en daar is onze missie op gebaseerd: cliënt, medewerker, organisatie, haal het beste uit jezelf!

Visie

We nemen de vraag van de cliënten en hun naasten als uitgangspunt. Voor en samen met de cliënt zetten we alle benodigde expertise in voor het meest optimale en gewenste resultaat. Daarbij krijgen alle facetten van het leven aandacht: gezondheid, zelfredzaamheid, relaties, onderwijs, vrije tijdsbesteding en arbeid. Tijdens de behandeling geven we de cliënt de mogelijkheid de regie te houden en stellen we deze in overleg bij als dat nodig is. Adelante werkt daarbij nauw samen met ketenpartners.

De kernwaarden van waaruit we dit doen zijn: samen, expert, nieuwsgierig, vertrouwen.