Menu

Extern toezicht

Als organisatie heeft Adelante te maken met een veelheid aan externe toezichthouders. De overheid en de politiek zijn grondwettelijk verantwoordelijk voor kwalitatief goede, veilige, doelmatige en betaalbare zorg in Nederland. Publiekrechtelijke toezichthouders vervullen deze verantwoordelijkheid.

 

Inhoud van deze pagina

Zorg specifiek gaat het daarbij om de IGJ, de NZa, de NMa, de Voedsel en Warenautoriteit, provincie, gemeenten, brandweer en GDD. De Belastingdienst en de Arbeidsinspectie zijn voorbeelden van niet zorg-specifieke toezichthouders.

Onderstaand de meest recente documenten die met betrekking tot Adelante zijn opgesteld.

Volwassenenrevalidatie

  • Reactie op het definitieve rapport inspectiebezoek 29 mei 2019
  • Rapport naar aanleiding van het Toezicht bezoek Infectiepreventie en Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie aan Stichting Adelante Groep volwassenenrevalidatie locatie Hoensbroek op 29 mei 2019 te Hoensbroek.

Kind & Jeugd

Audiologie & Communicatie

  • Rapport FENAC audit Adelante locatie Hoensbroek 2018
  • Rapport FENAC audit Adelante locatie Venlo 2018

Adelante breed

  • Inspectierapport Kinderdagverblijf De Bereboot 2018
  • Rapport audit Managementsysteem Certificatie door DNV GL Business Assurance