Menu

Klachten & complimenten

Onze medewerkers proberen onze cliënten zo goed mogelijk te behandelen. Toch kan het voorkomen dat er ontevredenheid of klachten ontstaan over de gang van zaken.

Inhoud van deze pagina

Een klacht en dan?

Als cliënt van Adelante komt u in contact met behandelaars en medewerkers. Er kan wel eens wat misgaan. Als dat gebeurt kan er met betrokkenen over worden gesproken om te proberen uw klacht op te lossen.

De klachtenfunctionaris biedt u de gelegenheid om uw verhaal te vertellen. In overleg bepaalt u wat er met uw klacht gebeurt. Desgewenst kan de functionaris als bemiddelaar optreden tussen u en de betreffende medewerker.

U kunt onze klachtenfunctionaris bereiken via:

t 045 - 528 20 06 of 06 - 575 925 19
e klachtenregeling@adelante-zorggroep.nl                                                 
a Adelante, t.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 88
6430 AB Hoensbroek


Het kan zijn dat u geen bemiddeling wenst, of dat de bemiddeling niet naar wens is verlopen. U kunt uw klacht dan schriftelijk voorleggen aan de klachtencommissie. De klachtencommissie werkt onafhankelijk van Adelante.

U kunt de klachtencommissie bereiken via:

t 045 - 528 20 06 of 06 - 575 925 19
e klachtenregeling@adelante-zorggroep.nl                                                
a Adelante, t.a.v. secretaris klachtencommissie
Postbus 88
6430 AB Hoensbroek


Locatie Valkenburg

Cliënten van Adelante kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen, kunnen hun klacht ook mondeling kenbaar maken bij de balie van het servicebureau. Het servicebureau zorgt er voor dat uw klacht bij de klachtenfuncionaris of de klachtencommissie terecht komt. U kunt zich natuurlijk ook rechtstreeks wenden tot de klachtenfunctionaris of klachtencommissie

t 045 - 528 28 02                                                                                   
a Onderstestraat 29 6301 KA 
Valkenburg a/d Geul

Suggestie of compliment

Een goed idee, een suggestie of een compliment, het is van harte welkom. Stuur een e-mail of vul een kaartje in op onze locatie. Laat het ons weten, zodat wij u nog beter van dienst kunnen zijn.

Vertrouwenspersoon en onafhankelijke cliëntondersteuning

Cliënten die bij Adelante komen voor behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie, logeren, dagopvang of wonen in het woontrainingscentrum of de Raesdonck mogen kostenloos gebruikmaken van onafhankelijke cliëntondersteuning of een vertrouwenspersoon. Dit is wettelijk geregeld in Nederland.


Vertrouwenspersoon

Cliënten die bij Adelante komen voor behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie, logeren, of dagopvang mogen kostenloos gebruikmaken van een vertrouwenspersoon.

Jongeren, kinderen, ouders en verzorgers kunnen een beroep doen op het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg - AKJ - als zij vinden dat hun behandeling of bejegening beter kan of als zij een vraag hebben over hun rechtspositie in de jeugdzorg. De vertrouwenspersonen staan naast hen.

Iedere jongere in de jeugdzorg mag naar een vertrouwenspersoon. Bij het AKJ werken onafhankelijke vertrouwenspersonen. Zij zijn niet in dienst van Adelante. Cliënten kunnen bellen, e-mailen of chatten als zij bijvoorbeeld een vraag hebben over de jeugdzorg, ontevreden zijn met de hulpverlening die zij krijgen of iets niet aan de ouders, pleegouders, de groepsleiding of gezinsvoogd durven te vertellen.

Contactgegevens AKJ
Telefoon: 088 - 555 10 00 of via het contactformulier op de website: www.akj.nl


Onafhankelijke cliëntondersteuning

Cliënten die bij Adelante wonen in het woontrainingscentrum of de Raesdonck kunnen een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuners.

Alle mensen met een Wlz-indicatie die recht hebben op langdurige zorg kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt de cliënt en zijn naasten met alle vragen rondom het regelen en de uitvoering van de zorg.

De cliëntondersteuners denken mee over hoe de zorg die het beste bij de situatie past goed georganiseerd kan worden. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van de positie van de cliënt en zijn familie. De cliëntondersteuner kan informatie, advies en ondersteuning geven. Denk aan bijvoorbeeld aan de invulling van de zorg, het zorg- of ondersteuningsplan, bemiddelen tussen zorgaanbieder en cliënt. Er zijn geen kosten verbonden aan cliëntondersteuning.

Contactgegevens onafhankelijke clientondersteuning
MEE:
Voor meer informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning gaat u naar de website van MEE of belt u 0900 999 88 88. Voor dit informatienummer betaalt u alleen uw gebruikelijke belkosten.

Adviespunt Zorgbelang:
Voor meer informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning gaat u naar de website van Adviespunt Zorgbelang of belt u 0900 - 243 81 81. Voor dit informatienummer betaalt u alleen uw gebruikelijke belkosten.