Menu

Max van Luik

Max Van Luik"Adelante heeft de cliëntenraad altijd goed geïnformeerd over de bouwplannen. Vice versa hebben wij elke stap in het ontwerptraject op de voet gevolgd en vanuit het perspectief van de cliënt beoordeeld. Vooral om te kijken of er voldoende rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld rolstoelgebruikers. Worden de voorzieningen in het nieuwe restaurant op het juiste niveau gerealiseerd? Dat is niet vanzelfsprekend. Ook hebben we veel gesproken over het voorkomen van overlast. De samenwerking verloopt goed en onze verwachtingen zijn hoog, ook al duurt het allemaal langer dan is voorzien. Er is goed nagedacht over de plannen: de nieuwe logistiek is helder en het ‘healing environment’ belooft een lichte en frisse omgeving."

 

Max van Luik, voorzitter cliëntenraad

Inhoud van deze pagina


We zijn begonnen!

Adelante gaat bouwen en verbouwen. Zowel voor Hoensbroek als voor de locatie in Valkenburg a/d Geul staan sloop, nieuwbouw en renovatie op het programma.

De start van de bouw is in augustus 2013 gevierd met de onthulling van een bouwbord bij de entree van het Adelantepark in Hoensbroek.

Adelante start in 2013 met een flinke investering in de toekomst. Zowel in Hoensbroek als bij Adelante in Valkenburg a/d Geul worden gebouwen gerenoveerd, uitgebreid en vervangen door nieuwbouw. Een hele klus, want in de tussentijd gaan alle behandelingen gewoon door. Aan het majeure bouwproject ligt dan ook een ingenieus transitieplan ten grondslag waarin het voorkomen van overlast voor de cliënt, in welke vorm dan ook, centraal staat.

In de bouwplannen van Adelante spelen vier thema’s de hoofdrol. De nieuwe gebouwen moeten duurzaam zijn op het gebied van zorg, energie en milieu. Ze moeten voldoen aan de criteria van het nieuwe werken; o.a. door multifunctioneel en flexibel gebruik van ruimtes. De logistiek wordt verbeterd. En beide zorglocaties krijgen - of beter gezegd: worden - een ‘healing environment’. Dat betekent dat de inrichting en omgeving op het gebied van licht, kleur, geluid, privacy en bereikbaarheid moeten bijdragen aan een voorspoedig herstel van onze cliënten.

Hoge eisen

Uniek is dat de bouwplannen niet ver van de zorgpraktijk op een tekentafel tot stand zijn gekomen. De ontwerpen zijn het resultaat van omvangrijke programma’s van eisen waaraan medewerkers van Adelante én cliënten een bijdrage hebben geleverd. In 2013 gaat in Hoensbroek de eerste schop de grond in. Allereerst voor de aanleg van een nieuw parkeerpark, waarna de verbouwingsgolf zich verplaatst naar het gebouw van Audiologie & communicatie locatie Hoensbroek. Voor Valkenburg zijn de voorbereidingen dan ook al ver gevorderd.