Menu

ANBI status Adelante

Stichting Adelante Onderwijs en Stichting Adelante Zorg zijn door de belastingdienst aangewezen als ANBI.

Inhoud van deze pagina

Stichting Adelante Onderwijs

Algemene informatie

  • Statutaire naam: Stichting Adelante Onderwijs
  • Bekend als: Adelante
  • RSIN: 002943013
  • Bezoekadres: Onderstestraat 29, 6301 KA Valkenburg
  • Post adres: Postbus 88, 6430AB Hoensbroek

Doelstelling Stichting Adelante Onderwijs

De coördinatie van het beleid en de werkzaamheden op de deelgebieden onderwijs aan en opleiding van gehandicapten en alle daaraan verwante activiteiten. 

Hoofdlijnen beleidsplan

In het strategisch beleidsplan vindt u het beleid van Adelante.

Bestuur

De Stichting Adelante Groep vormt het bestuur voor de Stichting Adelante Onderwijs. Meer informatie: bestuur van de Stichting Adelante Groep.

De samenstelling van het bestuur van de Stichting Adelante Groep wordt daarnaast uitgebreid beschreven in het jaardocument van de Stichting Adelante Groep.

De informatie over het bestuur en de samenstelling staat op de pagina’s: 13 t/m 19 van het jaardocument.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht voor de Stichting Adelante Groep, wordt uitgebreid beschreven in het jaardocument van de Stichting Adelante Groep op de pagina’s 85 t/m 87.

Het personeel van de Stichting Adelante Onderwijs wordt beloond volgens de cao onderwijs.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording kunt u vinden in het jaardocument van Stichting Adelante Groep en het jaardocument van Stichting Adelante Onderwijs.

Stichting Adelante Zorg

Algemene informatie

  • Statutaire naam: Stichting Adelante Zorg
  • Bekend als: Adelante
  • RSIN: 009012655
  • Bezoekadres: Zandbergsweg 111, 6432 CC Hoensbroek
  • Post Adres: Postbus 88, 6430AB Hoensbroek

Doelstelling Stichting Adelante Zorg

De coördinatie van het beleid en de werkzaamheden op de deelgebieden revalidatie, arbeidsintegratie en audiologie aan en ten behoeve van gehandicapten en andere aan de genoemde deelgebieden verwante activiteiten. Meer informatie: statuten Stichting Adelante Zorg

Beleidsplan

In het strategisch beleidsplan vindt u het beleid van Adelante.

Bestuur

De Stichting Adelante Groep vormt het bestuur voor de Stichting Adelante Zorg. Meer informatie: bestuur van de Stichting Adelante Groep.

De samenstelling van het bestuur van de Stichting Adelante Groep wordt daarnaast uitgebreid beschreven in het jaardocument van de Stichting Adelante Groep.

De informatie over het bestuur en de samenstelling staat op de pagina’s: 13 t/m 19 van het jaardocument. 

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht voor de Stichting Adelante Groep, wordt uitgebreid beschreven in het jaardocument van de Stichting Adelante Groep op de pagina’s 85 t/m 87. 

Het personeel van de Stichting Adelante Zorg wordt beloond volgens de cao ziekenhuizen.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording kunt u vinden in jaardocument van Stichting Adelante Groep en het jaardocument van Stichting Adelante Zorg.