Menu

ANBI status en governance Adelante

Stichting Adelante Onderwijs en Stichting Adelante Zorg zijn door de belastingdienst aangewezen als ANBI.

Inhoud van deze pagina

Stichting Adelante Onderwijs

Algemene informatie

  • Statutaire naam: Stichting Adelante Onderwijs
  • Bekend als: Adelante
  • RSIN: 002943013
  • Bezoekadres: Onderstestraat 29, 6301 KA Valkenburg
  • Post adres: Postbus 88, 6430AB Hoensbroek

Doelstelling Stichting Adelante Onderwijs

De coördinatie van het beleid en de werkzaamheden op de deelgebieden onderwijs aan en opleiding van gehandicapten en alle daaraan verwante activiteiten. 

Bestuur

De Stichting Adelante Groep vormt het bestuur voor de Stichting Adelante Onderwijs. Meer informatie: bestuur van de Stichting Adelante Groep.
De samenstelling van het bestuur van de Stichting Adelante Groep wordt daarnaast uitgebreid beschreven in het jaardocument van de Stichting Adelante Groep.

Meer informatie:


Stichting Adelante Zorg


Algemene informatie

  • Statutaire naam: Stichting Adelante Zorg
  • Bekend als: Adelante
  • RSIN: 009012655
  • Bezoekadres: Zandbergsweg 111, 6432 CC Hoensbroek
  • Post Adres: Postbus 88, 6430AB Hoensbroek

Doelstelling Stichting Adelante Zorg

De coördinatie van het beleid en de werkzaamheden op de deelgebieden revalidatie, arbeidsintegratie en audiologie aan en ten behoeve van gehandicapten en andere aan de genoemde deelgebieden verwante activiteiten.

Bestuur

De Stichting Adelante Groep vormt het bestuur voor de Stichting Adelante Zorg. Meer informatie: bestuur van de Stichting Adelante Groep.
De samenstelling van het bestuur van de Stichting Adelante Groep wordt daarnaast uitgebreid beschreven in het jaardocument van de Stichting Adelante Groep.

Meer informatie:

 

Stichting Adelante Groep


Hoofdlijnen beleidsplan

In het strategisch beleidsplan vindt u het beleid van Adelante.

Bestuur

Meer informatie: bestuur van de Stichting Adelante Groep. De samenstelling van het bestuur van de Stichting Adelante Groep wordt daarnaast uitgebreid beschreven in het jaardocument van de Stichting Adelante Groep.

Beleidsplan

In het strategisch beleidsplan vindt u het beleid van Adelante.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht voor de Stichting Adelante Groep, wordt uitgebreid beschreven in het jaardocument van de Stichting Adelante Groep. Het personeel van de Stichting Adelante Onderwijs wordt beloond volgens de cao onderwijs.

Governance code zorg

In dit document vindt u het onkostenreglement van de leden van de Raad van Bestuur van Adelante.

Regeling schenkingen

Met dit document geven we extra invulling aan de gedragscode in de regeling “Geschenken, Uitnodigingen en Vergoedingen”. Hierin staat beschreven welke regels van toepassing zijn bij het aanvaarden van geschenken, uitnodigingen en/of vergoedingen. Deze regeling is van toepassing op alle medewerkers met een arbeidsovereenkomst met Adelante en alle overige medewerkers die namens Adelante werkzaamheden verrichten.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording kunt u vinden in de jaardocumenten.

Meer informatie: